Icterícia del nounat

Es coneix com icterícia al color groc de la pell i mucoses (conjuntiva dels ulls) causada per l’excés de bilirubina (més de 5 mg/dl) en sang.