L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació d’aquests termes. Si no està d’acord amb ells, li preguem que no utilitzi aquest lloc web.

El present Avís Legal regula el lloc web, www.hospitaldenens.com, del que l’Hospital HM Nens amb CIF G08655615 és titular.

L’Hospital HM Nens està constituïda en relació a la protecció de dades d’acord amb els requisits de la legislació vigent:

       – Normativa Europea RGPD 2016/679 respecte al tractament de Dades Personals.

       – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, LSSICE

En compliment del que disposa la Normativa Europea 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, RGPD, l’Hospital HM Nens, l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni quan empleni el formulari que apareix a la secció “Contacte” es recolliran en fitxers sent responsable l’Hospital HM Nens.

Podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat al tractament de les seves dades personals, en els termes i en les condicions previstos en el RGPD, dirigint-se per escrit a l’Hospital HM Nens, situat a Consell de Cent, 347, 08009, Barcelona, o si ho prefereix amb un e-mail a informacio@hospitaldenens.com.

De conformitat amb l’article 32 del RGPD i amb el marc normatiu general de protecció de dades, l’Hospital HM Nens ha adoptat les mesures de seguretat, tècniques, organitzatives i de control proactiu necessàries. Tot això, en funció de l’anàlisi prèvia del risc de les operacions de tractament realitzades.

L’Hospital HM Nens es compromet a portar un registre de les activitats de tractament tal com es disposa en l’article 30.2 del RGPD.

Li demanem que comuniqui immediatament a l’Hospital HM Nens qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors.

Així mateix, amb l’acceptació d’aquest Avís Legal reconeixeu que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces. La recollida de les seves dades de caràcter personal es fa amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i remetre-li informació sobre aquesta entitat, avisos i, en general, informació sobre l’Hospital HM Nens, que pugui ser del seu interès. De conformitat amb el que preveu la normativa actual vigent, en omplir qualsevol dels formularis d’aquesta pàgina web, dóna el seu consentiment perquè les seves dades siguin tractades, amb la finalitat de dirigir informació, sempre en l’àmbit de les funcions legítimes de cedent i cessionari.

També autoritza a l’Hospital HM Nens perquè puguin remetre-li comunicacions comercials a través del correu electrònic o de qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Les autoritzacions per a l’enviament d’informació comercial, cessió de dades i enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics seran revocables, en qualsevol moment, mitjançant comunicació escrita dirigida a l’Hospital HM Nens a l’adreça abans esmentada, en la qual haurà d’indicar les següents dades per a la seva identificació: nom i adreça.

L’Hospital HM Nens es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i a utilitzar-les només per a les finalitats indicades.

Així mateix l’informem que l’Hospital HM Nens té implantades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia,la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos, provinents de l’acció humana o del medi físic i natural, a què estan exposats.

Contingut, termes legals i responsabilitats.

El lloc web inclou continguts elaborats pel titular del mateix i els seus col·laboradors, els quals tenen fins merament informatius, ja que en alguna ocasió, aquests podrien no reflectir l’actualitat més recent, pel que en qualsevol moment aquests continguts podran ser modificats i / o substituïts per uns nous, sense notificació prèvia, ni cap responsabilitat.

Els continguts del lloc web no poden ser considerats, en cap cas, com substitutius de qualsevol tipus d’assessorament. No existirà cap tipus de relació comercial, professional, ni cap tipus de relació d’una altra índole amb els professionals que integren el lloc web pel mer fet de l’accés a ella per part dels usuaris.

Per al cas d’existir enllaços amb diferents llocs web, l’Hospital HM Nens, no es farà responsable del seu contingut al mancar de control sobre els mateixos.

L’usuari quan accedeix al lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. L’Hospital HM Nens no garanteix ni la rapidesa, ni la interrupció, ni l’absència de virus en el lloc web. Així mateix, el titular del lloc web, els col·laboradors, els seus socis, empleats i representants tampoc podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ell es facilita .

No es garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, no es respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers. 

Llei aplicable i jurisdicció.

Les presents condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de l’Hospital HM Nens per conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. Els usuaris, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncien expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent, pugui correspondre.

 

Crèdits del website

Hospital HM Nens

© Drets de propietat i copyright

Hospital HM Nens

G08655615

informacio@hospitaldenens.com

Consell de Cent, 347

08009 Barcelona (Spain)

Telf. 932310512