Qui és  el  Responsable  del  tractament  de les seves  dades?

Aquest document constitueix la Política de Privadesa que aplica a tots els tractaments de dades de caràcter personal que PROFESSIONALS DE LA MEDICINA I L’EMPRESA, SA tracta sobre vostè. A continuació, us informem sobre les dades identificatives del RESPONSABLE del tractament:

Responsable del  TractamentPROFESIONALES DE LA MEDICINA Y
LA EMPRESA, S.A., i/o les seves empreses vinculades (detallades a l’apartat de destinataris)
NIFA-79272118
Domicili socialPlaça Conde  Valle  de  Suchil,  2,  28015,  de Madrid
Telèfon de  contacte91.444.42.44
Dades de contacte  del  Delegat  deProtecció de  Dades  (DPD-DPO)dpo@hmhospitales.com

Amb quina  finalitat  i  amb  quina  causa  de  legitimació  es  tracten les seves dades personals? 

PROFESIONALES DE LA MEDICINA Y LA EMPRESA, S.A., i/o les seves empreses
vinculades (d’ara endavant, HM HOSPITALES) ofereixen una assistència integral mèdica amb els darrers avenços en tecnologia sanitària.

Per aquesta raó, a HM HOSPITALES tractem la informació que ens faciliten els interessats, per a les finalitats que s’indiquen a continuació, en la mesura que hi hagi una causa de legitimació per a cada tractament:

Art. 6.1.b). Execució  d’un contracte  en el  qual  l’interessat és part.

 • Prestació d’assistència sanitària, concretant-se en els serveis següents:
  • Comunicacions inherents a la relació metge-pacient: recordatori de cites i/o revisions a través de correu electrònic, SMS i/o serveis anàlegs (missatgeria instantània). S’inclou dins d’aquesta finalitat la de l’enviament d’informació d’utilitat assistencial per a consultes futures als nostres centres. S’elaborarà un perfil sanitari sobre la base de la informació facilitada. No obstant això, no es prendran decisions automatitzades sobre la base del perfil esmentat.
  • Prevenció i diagnòstic mèdic: realització de tractaments mèdics i/o la gestió de serveis sanitaris, trobant-se tots els nostres professionals obligats a secret professional. Aquesta finalitat comprèn la generació d’història clínica (alta del pacient, seguiment i evolució).
  • Internacional: traducció i gestió de tota la documentació en el cas de pacients internacionals.
  • Derivacions, especialitats: atendre qualsevol tipus de comunicació amb un altre centre sanitari reportada pel pacient.
  • Usuari HM: prestació del servei d’atenció privada a través del vostre registre al portal d’Usuari (App/Web).
 • Execució de contractes amb col·laboradors: tractament de dades amb persones físiques  i/o  jurídiques col·laboradores  d’HM HOSPITALES.

Art. 6.1.a). Consentiment  per al    tractament.

 • Contacte: facilitar-vos un mitjà perquè us pugueu posar en contacte amb nosaltres i atendre les sol·licituds d’informació.
 • Informació comercial: enviar-li informació comercial personalitzada -mitjançant l’elaboració d’un perfil sobre la base de la informació facilitada- sobre productes i/o serveis de HM HOSPITALES que poguessin ser del seu interès, per qualsevol mitjà (telefònic i/o e-mail) .
  Aquests serveis se circumscriuen únicament a l’àmbit de HM HOSPITALES i, en tot cas, relacionat amb el sector sanitari.
 • Newsletter/notícies: atendre la vostra sol·licitud de subscripció de newsletter o butlletins de notícies de HM HOSPITALES.
 • Formació: tramitar les vostres sol·licituds d’inscripció de cursos i esdeveniments d’HM HOSPITALES.
 • Ocupació: incloure a la base de dades de candidats del Responsable, les dades del currículum vitae que ens facilites remetre’l per correu electrònic, o en crear el teu compte a HM Hospitales, amb la finalitat que siguin tinguts en compte en futurs processos de selecció on el teu perfil pugui encaixar i gestionar l’apartat de l’oferta laboral de HM HOSPITALES.
 • Professionals de la web: gestió del registre i validació de la identitat dels metges prescriptors no pertanyents a HM HOSPITALES, així com permetre l’accés per part seva a la història clínica de pacients i dur a terme tasques de supervisió del mateix.
 • Familiars de pacients: emissió de justificants d’assistència/acompanyament al pacient.
 • Assajos clínics: participació en assaigs clínics.

Art. 6.1.c). El  compliment  d’  una  obligació  legal  aplicable  al responsable del  tractament. 

 • Normativa sanitària, tributària, seguretat social, assaigs clínics, en matèria de protecció de dades de caràcter personal i qualsevol altra que resulti de compliment obligat: HM HOSPITALES tractarà les dades personals per tal de complir amb les obligacions legals establertes a la normativa sanitària , tributària i la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal vigent.
 • Seguiment virus COVID19: addicionalment, us informem que HM HOSPITALES podrà posar-se en contacte amb pacients que hagin estat infectats o presumptament infectats del virus COVID19, per qualsevol mitjà, entre ells, mitjans electrònics i/o telèfon, per fer el seguiment de la seva malaltia i atendre, de la millor manera possible, els requeriments de les autoritats sanitàries.

Art. 6.1.d). Interessos  vitals de l’  interessat  o  d’  una altra  persona  física. 

 • Urgències: atenció del  pacient  en  cas  d’  extrema i  urgent 

Art. 6.1.e)  El compliment duna missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

 • Estadística: es poden donar tractaments específics d’anonimització amb la finalitat que les seves dades no siguin identificables o deixin de ser-ho, de manera que no es puguin atribuir a una persona física sense utilitzar informació complementària que figuri per separat.
 • Videovigilància: per motius de seguretat d’instal·lacions, béns i persones, s’han instal·lat càmeres de videovigilància a l’interior i l’exterior de les instal·lacions, per la qual cosa la seva imatge podrà ser captada amb aquestes finalitats.

Art. 6.1.f) El tractament és necessari per a la satisfacció dels interessos legítims perseguits pel responsable.

 • Enquestes de satisfacció: realitzar enquestes amb l’objectiu de conèixer la vostra opinió sobre l’atenció rebuda i que serà utilitzada únicament per millorar i desenvolupar els nostres serveis assistencials i de gestió de la qualitat.
 • Investigació científica: les seves dades poden ser tractades, després de la seva prèvia anonimització, amb finalitats científiques.
 • Enregistraments telefònics: de vegades, HM HOSPITALES gravarà les trucades telefòniques per aconseguir una millora de la qualitat.
 • Qualitat: manteniment del sistema de gestió de qualitat.
 • Informació comercial: tramesa d’informació de productes i/o serveis iguals i/o similars als ja adquirits i/o prestats al pacient.

Per quant  temps  conservem les seves dades? 

Contacte

Fins que tingui lloc l’atenció de la seva sol· licitud d’informació i en tot cas, mentre no prescriguin les possibles accions legals derivades de la finalitat i del tractament.

Informació

comercial

Fins que causa baixa o exerciti el seu dret a la supressió i en
tot cas, mentre no prescriguin les possibles accions legals derivades de la finalitat i del tractament.

Newsletter/notícies

Formació

Fins a la finalització de la gestió de les accions formatives, els terminis establerts legalment per la normativa i en tot cas, mentre no prescriguin les possibles accions legals
derivades de la finalitat i del tractament.

Ocupació

Durant el termini màxim de 1 any. En cas que s’arribi a incorporar, es conservaran mentre es mantingui la relació laboral i, en tot cas, mentre no prescriguin les possibles accions legals derivades de la finalitat i del tractament.

Assaigs clínics

Investigació científica

De conformitat amb els terminis establerts legalment per la normativa i, en tot cas, mentre no prescriguin les possibles accions legals derivades de la finalitat i el tractament.
De conformitat amb els terminis establerts legalment per la
normativa i, en tot cas, mentre no prescriguin les possibles accions legals derivades de la finalitat i del tractament.

Urgències

Durant els terminis establerts legalment per la normativa i, en tot cas, mentre no prescriguin les possibles accions legals derivades de la finalitat i el tractament.

Prestació d’assistència sanitària

Execució contractual amb  col·laboradors

Mentre perduri la relació amb el responsable, els terminis establerts legalment per la normativa i, en tot cas, mentre no prescriguin les possibles accions legals derivades
de la finalitat i del tractament

Compliment de obligacions legals

Els terminis establerts legalment per la normativa i, en tot cas, mentre no prescriguin les possibles accions legals derivades de la finalitat i el tractament.

Professionals de la webMentre perduri la relació amb el responsable i, en tot
cas, mentre no prescriguin les possibles accions legals derivades de la finalitat i del tractament.
VideovigilànciaEl termini màxim d’un mes des de la captació de les imatges, llevat que s’hagin de conservar per acreditar la comissió d’actes que atemptin contra la integritat de persones, béns o instal·lacions. En aquest cas, les imatges es posaran a disposició de l’autoritat competent.
Enquadraments desatisfaccióMentre sigui necessari per a manteniment de la gestió de la qualitat, en benefici dels pacients i en tot cas, mentre no prescriguin les possibles accions legals derivades de la
finalitat i del tractament.
Qualitat
Enregistraments telefònicsLes vostres dades personals es conservaran mentre no prescriguin les possibles accions legals derivades de la finalitat i del tractament.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades? Aquestes comunicacions impliquen transferència internacional de dades personals?

En concret,  cedirem  dades  a  terceres entitats com ara: 

 • Qualsevol entitat pertanyent a HM HOSPITALES ( hmhospitales.com), per interès legítim, a fi de mantenir una gestió integral i centralitzada de la  relació dels interessats  amb  qualssevol entitats referenciades.

PROFESIONALES DE LA MEDICINA Y EMPRESA, S.A.

A79272118

www.hmhospitales.com
HM HOSPITALES 1989, S.A.A79325858

Hospitales:
1. Hospital HM Madrid. www.hmhospitales.com
2. Hospital HM Montepríncipe. www.hmmonteprincipe.com
3. Hospital HM Torrelodones. www.hmtorrelodones.com
4. Hospital HM Sanchinarro. www.hmsanchinarro.com
5. Hospital HM Nuevo Belén. www.hmnuevobelen.com
6. Hospital HM Puerta del Sur. www.hmpuertadelsur.com
7. Hospital HM Vallés.
www.hmvalles.com
8. Hospital HM Modelo. www.hmmodelo.com
9. Maternidad HM Belén.
www.hmbelen.com

 

  Centros Integrales:
10. CI Enfermedades Cardiovasculares (CIEC). www.hmciec.com
11. CI Oncológico Clara Campal (CIOCC). www.hmciocc.com
12. CI Neurociencias A.C. (CINAC). www.hmcinac.com
13. CE de Reproducción Asistida (Fertility Center). www.hmfertilitycenter.com, www.hmeyecenter.com
Policlínicos:
1. HM Arapiles.
2. HM Odontología.
3. HM Suchill.
4. HM Las Tablas.
5. HM Sanchinarro.
6. HM Gabinete Velázquez.
7. HM distrito Telefónica.
8. HM IMI Toledo.
9. HM La Paloma.
10. HM Santander.
11. HM Torrelodones.
12. HM Moraleja.
13. HM Getafe.
14. HM Cruz Verde.
15. HM Virgen del Val.
16. HM Belén.
17. HM Matogrande.
Otros:
18. Oficinas centrales.
19. Centro de Formación HM. 20. HM Eye center (centro de servicios oftalmológicos)
www.hmeyecenter.com

CLINICA SAN FRANCISCO, S.L.

B24518367
Hospitales:1.   Hospital HM San Francisco. www.hmsanfrancisco.es


INSTITUTO POLICLÍNICO ROSALEDA, S.A.A15016777
Hospitales:1.     Hospital HM Rosaleda. www.hmrosaleda.com2.     Hospital HM La Esperanza. www.hmlaesperanza.com
Policlínicos:1.   Rosaleda Lalín.

REGLA HM HOSPITALES, S.L.

B87706883
Hospitales:1.     Hospital HM Regla. www.hmregla.com

ABACID 2.007, S.L.U.

B85194199

www.abacid.es

HM MACAT, S.A.

A08207268
Hospitales:1.     Hospital HM Nou Delfos. www.hmnoudelfos.com2.     Hospital HM Nens. www.hospitaldenens.com3.     Hospital HM Sant Jordi.www.hmsantjordi.com
   Policlínicos:1.     Policlínico HM Collblanc.2.     Policlínico HM Viladecans.3.     HM Sant Andreu.
DESARROLLOS ASISTENCIALES SUR S.L.U.B88019005Hospitales:
1. HM Santa Elena www.hmsantaelena.com
2. HM Gálvez www.hmgalvez.com
3. HM El Pilar www.hmelpilar.com
4. HM Málaga
www.hmmalaga.com

 


HM INTERNATIONAL PATIENT BCN, S.L.

B67271122

Calle Pau Claris 139, 08007 Barcelona

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN HM HOSPITALES


G83643841


https://www.fundacionhm.com/

FUNDACIÓN CLÍNICA SAN FRANCISCO

G24369795

www.hmsanfrancisco.es

BOADILLA 95, S.A.
A81322034Pl. Conde Valle de Suchil, 2,28015, Madrid

INVERSIONES SUR 2.012, S.A.

A84612951
Pl. Conde Valle de Suchil, 2, 28015, Madrid

MPT HM INVERSIONES HOSPITALARIAS, S.L.

B88535232
Pl. Conde Valle de Suchil, 2, 28015, Madrid

HM HOSPITALES DE GALICIA, S.L.

B70070404
Pl. Conde Valle de Suchil, 2, 28015, Madrid

INVERSIONES Y PROYECTOS NORTE, S.L.

B86267333
Pl. Conde Valle de Suchil, 2, 28015, Madrid

HM ESTE, S.L.
B87729422Pl. Conde Valle de Suchil, 2,28015, Madrid
INVERSIONES HM ESTE, S.L.
B88296595
Pl. Conde Valle de Suchil, 2, 28015, Madrid

 

 • Destinataris per obligació legal o requeriment judicial, com ara: organismes públics amb competència en matèria sanitària, Agència Tributària, Tresoreria General de la Seguretat Social, autoritats amb competència en matèria d’inspecció, auditors de comptes en l’exercici de les seves funcions, autoritats policials en base a requeriments formals, jutges i/o tribunals en cas de conflicte, proveïdors per a la seva facturació i/o per donar compliment a la normativa de productes sanitaris, en cas que la sanitària requereixi la utilització de material sanitari com a implantació de pròtesis o col·locació d’implants.
 • Companyies asseguradores, a fi de gestionar, validar, verificar i controlar el pagament dels serveis assistencials prestats. Aquesta comunicació de dades no requereix l’obtenció del vostre consentiment per estar habilitada en l’execució de contracte d’assegurança. No obstant això, es podria oposar a aquesta comunicació
  En cas que l’entitat asseguradora estigui situada fora de l’Espai Econòmic Europeu, (d’ara endavant, E.E.E.) HM HOSPITALES durà a terme les transferències internacionals de dades amb garanties adequades.
  Aquestes transferències només es produeixen a fi de facilitar el pagament dels serveis assistencials prestats.
 • Empreses de formació, per a la impartició de cursos i empreses gestores de la mateixa.
 • Tercers necessaris per donar compliment a la finalitat prèviament informada i sol·licitada (derivació) o requerida per a l’assistència sanitària, com ara: ambulàncies, proveïdors de material sanitari, pròtesis i implants, per donar compliment a la prestació sanitària.

 

Quins són  els seus  drets  en  matèria de protecció de  dades?

Teniu dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. Igualment, podrà exercitar el dret d’accés, rectificació, supressió limitació, oposició al tractament, o portabilitat de dades.

Accés: L’interessat tindrà dret que HM HOSPITALES us comuniqui si s’estan tractant o no les vostres dades personals, i en cas que es confirmi el tractament, possibilitarà l’accés facilitant-vos la informació del tractament.

Motius per exercir el dret:
✓ Confirmar si s’estan tractant o no les vostres dades personals.
✓ Comunicar les dades personals que posseeix HM HOSPITALES.
✓ Informar del tractament efectuat amb les vostres dades..

Rectificació:  L’interessat tindrà dret que HM HOSPITALES rectifiqui les dades sense demora injustificada quan resultin inexactes o incomplets mitjançant  una  declaració  rectificativa addicional.

Motius per  exercir  el  dret:

 • Quan les dades  resultin  inexactes o incompletes.   

Supressió: L’interessat tindrà dret que HM HOSPITALES suprimeixi les vostres dades sense demora injustificada.

Motius per exercir el dret:

✓ El tractament és il·lícit.
✓ L’interessat hagi retirat el consentiment.
✓ Les dades ja no siguin necessàries en relació amb les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades.
✓ Les dades s’hagin obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació (e-commerce).
✓ L’interessat hagi exercit el dret d’oposició i no prevalguin altres motius legítims per al tractament.
✓ Les dades s’hagin de suprimir per complir una obligació jurídica de HM HOSPITALES.

Oposició: L’interessat tindrà dret a oposar-se al tractament de les dades realitzades per HM HOSPITALES per motius relacionats amb la seva situació particular.

Motius per exercir el dret:

✓ Mercadotècnia directa.
✓ Serveis de la societat d’informació (e-commerce).
✓ Tractament basat en la satisfacció d’interessos legítims de HM HOSPITALS o de tercers, sempre que aquests no prevalguin sobre els interessos o els drets i les llibertats de l’interessat, especialment si és un menor.
✓ Elaboració de Perfils d’Usuari.
✓ Tractaments amb finalitats de recerca històrica, estadística o científica, llevat que el tractament sigui necessari per motius d’interès Públic.

Limitació: L’interessat tindrà dret que HM HOSPITALES marqui les dades per tal de limitar el tractament.

Motius per exercir el dret:

✓ L’interessat impugni l’exactitud de les dades.
✓ El tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades i sol·liciti al seu lloc la limitació del seu ús.
✓ L’interessat s’hagi oposat al tractament, mentre es verifica si els motius legítims de HM HOSPITALES prevalen sobre els de l’interessat.
✓ HM HOSPITALES ja no necessiti les dades per als fins del tractament, però l’interessat les necessiti per al reconeixement, l’exercici o la defensa d’un dret en un procediment judicial

Portabilitat: L’interessat tindrà dret que HM HOSPITALES transmeti les dades a un altre RESPONSABLE o al mateix interessat, mitjançant un format estructurat d’ús habitual i lectura mecànica.

Motius per exercir el dret:

✓ Quan el tractament s’efectuï per mitjans AUTOMATITZATS i es base en el consentiment de l’interessat per a fins específics. L’execució d’un contracte o precontracte amb l’interessat.

Decisions automatitzades: L’interessat tindrà dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils que tinguin com a finalitat adoptar decisions individuals basades en un tractament AUTOMATITZAT de dades.

Motius per exercir el dret:

✓ Quan la finalitat del tractament sigui adoptar decisions individuals basades en un tractament AUTOMATITZAT de dades i destinades a avaluar, analitzar o predir algun dels aspectes personals següents:

a) Rendiment professional.
b) Situació econòmica.
c) Salut.
d) Preferències o interessos personals.
e) Fiabilitat.
f) Comportament.
g) Ubicació o moviments de la persona..

Podeu descarregar-vos el formulari de sol·licitud clicant aquest enllaç. Podrà enviar la seva sol·licitud a HM HOSPITALES 1989, SA, Plaza del Conde del Valle de Suchil, 2, 28015 – Madrid o bé al correu electrònic següent dpo@hmhospitales.com .

També podreu exercitar els vostres drets emplenant els formularis que teniu disponibles a Atenció al Pacient de cada centre.

Haureu d’acompanyar a la vostra sol·licitud una còpia del vostre DNI o document equivalent acreditatiu de la vostra identitat. Podrem sol·licitar-li documentació addicional en cas que la sol·licitud es faci per a un menor d’edat o incapaç, per representació o respecte a una persona morta.

Addicionalment, vostè tindrà dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Quines mesures de seguretat apliquem per protegir les vostres dades?

HM HOSPITALES ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i la integritat de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

Poden donar-se modificacions a aquesta Política de Privadesa?

HM HOSPITALES es reserva el dret de modificar aquesta política per adaptar-la a futures novetats legislatives, doctrinals o jurisprudencials que siguin aplicables o per motius tècnics, operatius, comercials, corporatius i de negoci, informant-lo prèviament i raonablement dels canvis que es produeixin quan això sigui possible. En tot cas, es recomana que, cada cop que accedeixi a aquesta plataforma, llegiu amb detall aquesta política ja que qualsevol modificació serà publicada a través d’aquesta plataforma.

Darrera actualització:  Juny 2023.
Versió: 12.