Objectius Fundacionals

L’objectiu de la Fundación HM Obra Social Nens és oferir les cures i tractaments de salut no inclosos a la sanitat pública als nens i adolescents que es troben en situació de risc d’exclusió social. D’aquesta manera, s’afavoreix el seu benestar físic i emocional.

A qui ajudem?

 • La nostra Obra Social atén nens, nenes i adolescents fins als 18 anys i les seves famílies, residents a Catalunya i que es troben en situació de risc d’exclusió social i vulnerabilitat.
 • Així mateix, cobrim les necessitats de menors de països amb un sistema de salut insuficient que requereixen tractaments complexos de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia pediàtrica i als que no hi poden accedir a través de la sanitat pública.

Actuacions

A través dels nostres projectes de salut, activitats i esdeveniments solidaris, contribuïm a:

 • La prevenció de malalties prevalents a la infància.
 • El foment de punts de trobada entre cultures.
 • Donar suport a una educació de qualitat, respectuosa i inclusiva.
 • Difondre els valors necessaris per construir una societat sostenible.
 • Promoure l’art com a via d’expressió i desenvolupament de la salut emocional.
 • Assolir els ODS de l’agenda ONU 2023. Especialment: fi de la pobresa (OBJ. 1), fam zero (OBJ. 2), salut i benestar (OBJ. 3) i educació de qualitat (OBJ. 4).

Com ho fem?

 • Treballem conjuntament amb serveis socials d’atenció primària, CAP o entitats que desenvolupen la seva tasca fonamentalment amb nens i adolescents més vulnerables, perquè els derivin i cobrir així les seves necessitats, gestionant adequadament tots els recursos disponibles.
 • Disposem d’un protocol de derivació dissenyat específicament, que ha de ser emplenat i remés per un professional. Aquest procés continua amb l’elaboració d’un peritatge social que inclourà les necessitats detectades, així com la situació social, econòmica i familiar del pacient.
 • La coordinació amb els diferents agents sanitaris, socials i educatius ens permetrà realitzar un abordatge integral al costat de la família del menor per afavorir-ne una qualitat de vida adequada.

Amb qui ho fem?

 • HM Nens és un hospital de referència a Barcelona en Pediatria que té més de 130 anys d’història. És un centre pioner en assistència, docència i investigació i que, a més, compta amb totes les especialitats mèdiques pediàtriques.
 • Els seus professionals, altament especialitzats i implicats amb la activitat de l’Obra Social, són reconeguts experts en els camps de l’odontologia, traumatologia, oftalmologia, etc. i on la tasca i experiència està totalment compromesa amb el pacient.

Activitat assitencial de l’Obra Social

30.000

120.000

Menors atesos

Actes mèdics realitzats

On actuem?

Veure Memòria de l’Obra Social

Vull rebre més informació sobre la Fundación HM Obra Social Nens:

  PROJECTES