Atenció al pacient HM Nens

Agraïm que ens hagis escollit per cuidar la salut dels petits de la casa. Esperem que l’estància a l’hospital sigui el més agradable possible així com poder oferir-te la màxima qualitat i professionalitat.

El Servei de Gestió de Pacients i Famílies vetlla perquè el pas per l’hospital compleixi les expectatives de tots vosaltres.

Si vols fer-nos arribar les teves inquietuds, suggeriments o tens una situació particular que hagis de comentar, pots contactar amb nosaltres.

Contacte:

Sra. Sara Ramírez
E-mail: atpaciente.hmn@hmhospitales.com

La seva opinió ens importa

Ens interessa conèixer la seva opinió, comentaris i possibles suggeriments sobre els nostres serveis. Per això, li agrairíem que complementi una de les enquestes que trobarà a continuació, amb l’objectiu d’ajudar-nos a identificar aquelles àrees susceptibles de millora i corregir qualsevol tipus de problema que s’hagi detectat.

El nostre desig i objectiu és oferir la màxima qualitat de serveis als nostres pacients i acompanyants, per tant, la seva col·laboració és profundament benvolguda.


  HOSPITALITZACIÓ

  1/ Admissions

  Facilitat en els tràmits administratius

  Tracte rebut por el personal d’admissions

  2/ Infermeria

  Qualitat del les cures rebudes

  Disposició/Interès del personal per ajudar-lo

  Capacitat per comprendre les seves necessitats

  3/ Cos facultatiu

  La informació facilitada per els metges

  Tracte personalitzat als pacients

  Confiança que transmet l’equip mèdic

  4/ Dietes

  Qualitat del menjar

  Varietat d’aliments en el menú

  5/ Equipament

  Agilitat en la realització de proves

  Adequació dels equipaments de diagnòstic

  6/ Instal·lacions

  Confort de les habitacions

  Neteja de les habitacions

  7/ Valoració global

   CONSULTES EXTERNES

   1/ Sol·licitud d’hora

   Disponibilitat de data segons preferències

   Temps d’espera des de la petició a la visita

   Agilitat en la gestió de l’hora

   Informació rebuda al sol·licitar l’hora

   2/ Atenció

   Admissions

   Infermeria

   Cos facultatiu

   Privacitat

   3/ Temps d’espera en ser atès

   4/ Instal·lacions

   Confort

   Neteja

   Accessibilitat

   5/ Valoració global

   6/ Comentaris

    URGÈNCIES

    1/ Admissions

    Tracte rebut per el personal

    Agilitat en els tràmits administratius

    Privacitat al ser atès

    2/ Infermeria

    El sistema de classificació i priorització (triatge)

    Tracte rebut per el personal

    Informació sobre la malaltia i procediments

    Disposició/Interès per ajudar-los

    3/ Equip facultatiu

    Tracte rebut pel personal

    Informació sobre la malaltia i procediments

    Disposició/Interès per ajudar-los

    Confiança que el personal transmet

    4/ Temps d'espera respecte l’atenció al seu fill/a

    Atenció per el facultatiu

    El temps d’espera li ha semblat

    5/ Instal·lacions

    Confort

    Neteja

    Accessibilitat

    6/ Valoració global

     ÀREA DENTAL

     1/ Quin ha estat el servei consultat

     2/ Sol·licitud hora

     Disponibilitat de data segons preferències

     Temps d’espera des de la petició a la visita

     Agilitat en la gestió de l’hora

     3/ Equip facultatiu

     Tracte rebut pel personal

     Informació sobre la malaltia i procediments

     Confiança que el personal transmet

     4/ Admissions

     Tracte rebut per el personal

     Agilitat en els tràmits administratius

     5/ Instal·lacions

     Confort

     Neteja

     Accessibilitat

     6/ Valoració global

     SOL·LICITUD DOCUMENTACIÓ CLÍNICA

     Per sol·licitar informes o resultats de proves diagnòstiques has d’enviar la documentació indicada al Servei de Gestió de Pacients i Famílies, via e-mail: atpaciente.hmn@hmhospitales.com

     Descarrega la sol·licitud, omple les dades sol·licitades i envia-al costat de la documentació requerida legalment, segons indica el quadre.

     Sol·licitud de Documentació clínica

     El termini màxim d’entrega d’una còpia d’historial serà de 30 dies hàbils a comptar des de l’entrega correcta de la sol·licitud i de la documentació acreditativa necessària. 

     Qui sol·licitaDocumentació acreditativa necessària
     Pare / Mare(pacients menors de 16 anys)
     • Fotocopia DNI / Passaport del sol·licitant.
     • Fotocopia DNI / Passaport del pacient
      (en cas de no tenir DNI/Passaport serà necessari adjuntar fotocòpia del llibre de família)
     • Full de Sol·licitud degudament complimentat.
     Pacient(pacients majors de 16 anys)
     • Fotocopia DNI / Passaport
     • Full de Sol·licitud degudament complimentat.
     Tutor legal(pacients menors de 16 anys)
     • Fotocopia del documento acreditatiu de la designació judicial del tutor
     • Fotocopia DNI / Passaport del tutor legal.
     • Fotocopia DNI / Passaport del tutelat
     • Full de Sol·licitud degudament complimentat.