SERVEI D’ATENCIÓ AL PACIENT HM NENS

Agraïm que ens hagis escollit per cuidar la salut dels petits de la casa. Esperem que l’estància a l’hospital sigui el més agradable possible així com poder oferir-te la màxima qualitat i professionalitat.

El Servei de Gestió de Pacients i Famílies vetlla perquè el pas per l’hospital compleixi les expectatives de tots vosaltres.

Si vols fer-nos arribar les teves inquietuds, suggeriments o tens una situació particular que hagis de comentar, pots contactar amb nosaltres.

L’horari d’atenció és de dilluns a dijous de 9 a 18h i divendres de 9 a 14h (dies laborables)

Contacte:

Sra. Sara Ramírez
E-mail: atpaciente.hmnens@mail.hmhospitales.com

LA SEVA OPINIÓ ENS INTERESSA

Ens interessa conèixer la seva opinió, comentaris i possibles suggeriments sobre els nostres serveis. Per això, li agrairíem que complementi una de les enquestes que trobarà a continuació, amb l’objectiu d’ajudar-nos a identificar aquelles àrees susceptibles de millora i corregir qualsevol tipus de problema que s’hagi detectat.

El nostre desig i objectiu és oferir la màxima qualitat de serveis als nostres pacients i acompanyants, per tant, la seva col·laboració és profundament benvolguda.


HOSPITALITZACIÓ

1/ Admissions

Facilitat en els tràmits administratius

Tracte rebut por el personal d’admissions

2/ Infermeria

Qualitat del les cures rebudes

Disposició/Interès del personal per ajudar-lo

Capacitat per comprendre les seves necessitats

3/ Cos facultatiu

La informació facilitada per els metges

Tracte personalitzat als pacients

Confiança que transmet l’equip mèdic

4/ Dietes

Qualitat del menjar

Varietat d’aliments en el menú

5/ Equipament

Agilitat en la realització de proves

Adequació dels equipaments de diagnòstic

6/ Instal·lacions

Confort de les habitacions

Neteja de les habitacions

7/ Valoració global

CONSULTES EXTERNES

1/ Sol·licitud d’hora

Disponibilitat de data segons preferències

Temps d’espera des de la petició a la visita

Agilitat en la gestió de l’hora

Informació rebuda al sol·licitar l’hora

2/ Atenció

Admissions

Infermeria

Cos facultatiu

Privacitat

3/ Temps d’espera en ser atès

4/ Instal·lacions

Confort

Neteja

Accessibilitat

5/ Valoració global

6/ Comentaris

URGÈNCIES

1/ Admissions

Tracte rebut per el personal

Agilitat en els tràmits administratius

Privacitat al ser atès

2/ Infermeria

El sistema de classificació i priorització (triatge)

Tracte rebut per el personal

Informació sobre la malaltia i procediments

Disposició/Interès per ajudar-los

3/ Equip facultatiu

Tracte rebut pel personal

Informació sobre la malaltia i procediments

Disposició/Interès per ajudar-los

Confiança que el personal transmet

4/ Temps d'espera respecte l’atenció al seu fill/a

Atenció per el facultatiu

El temps d’espera li ha semblat

5/ Instal·lacions

Confort

Neteja

Accessibilitat

6/ Valoració global

ÀREA DENTAL

1/ Quin ha estat el servei consultat

2/ Sol·licitud hora

Disponibilitat de data segons preferències

Temps d’espera des de la petició a la visita

Agilitat en la gestió de l’hora

3/ Equip facultatiu

Tracte rebut pel personal

Informació sobre la malaltia i procediments

Confiança que el personal transmet

4/ Admissions

Tracte rebut per el personal

Agilitat en els tràmits administratius

5/ Instal·lacions

Confort

Neteja

Accessibilitat

6/ Valoració global

SOL·LICITUD DOCUMENTACIÓ CLÍNICA

Per sol·licitar informes o resultats de proves diagnòstiques has d’enviar la documentació indicada al Servei de Gestió de Pacients i Famílies, via e-mail: atpaciente.hmnens@mail.hmhospitales.com

Descarrega la sol·licitud, omple les dades sol·licitades i envia-al costat de la documentació requerida legalment, segons indica el quadre.

Sol.licitud documentació clínica

El termini màxim d’entrega d’una còpia d’historial serà de 30 dies hàbils a comptar des de l’entrega correcta de la sol·licitud i de la documentació acreditativa necessària.

Els informes de Psicologia i Psiquiatria s’han de tramitar directament en el servei. 

Qui sol·licita

Documentació acreditativa necessària

Pare / Mare

(pacients menors de 16 anys)

 • Fotocopia DNI / Passaport del sol·licitant.
 • Fotocopia DNI / Passaport del pacient
  (en cas de no tenir DNI/Passaport serà necessari adjuntar fotocòpia del llibre de família)
 • Full de Sol·licitud degudament complimentat.

Pacient

(pacients majors de 16 anys)

 • Fotocopia DNI / Passaport
 • Full de Sol·licitud degudament complimentat.

Tutor legal

(pacients menors de 16 anys)

 • Fotocopia del documento acreditatiu de la designació judicial del tutor
 • Fotocopia DNI / Passaport del tutor legal.
 • Fotocopia DNI / Passaport del tutelat
 • Full de Sol·licitud degudament complimentat.