la foto4

 Director General 

Dr. J. Massaguer Cabrera

 

 Webmaster

Dra. Amalia Arce Casas

 

Cap Tècnic (TIC)

Joan Calvet Estela

 

Col·laboradors:

 Creativitat
Microbio Gentleman

 Producció
U-Design