esport-infantil

Esport durant la infància i els seus beneficis

La pràctica esportiva és positiva durant tota la vida, també durant la infància. Un dels factors més importants a tenir en compte és l’empremta que deixen totes les activitats a la infància: practicar esport en els primers anys de vida, facilita que aquesta pràctica s’allargui a altres períodes d’edat.