Ectàsia piélica

Les malformacions renals congènites són freqüents i juntament amb les malformacions de les vies excretores renals, són la principal causa d’insuficiència renal crònica.

Icterícia del nounat

Es coneix com icterícia al color groc de la pell i mucoses (conjuntiva dels ulls) causada per l’excés de bilirubina (més de 5 mg/dl) en sang.