Autolesions

Els primers auxilis psicològics són intervencions de suport emocional dissenyades per ajudar les persones en moments de crisi o trauma. Aquí teniu algunes idees de primers auxilis psicològics per prevenir situacions d’autolesió en nens o adolescents:
 
 • Crea un Ambient Segur: Assegureu-vos que l’entorn sigui segur i tranquil. Elimina qualsevol objecte que pugui ser utilitzat per a autolesions.
 • Escolta Activa: Para atenció al que el nen o adolescent està expressant. Escolta sense jutjar i valida els sentiments.
 • Fomenta la Comunicació Oberta: Anima el nen o adolescent a parlar sobre les seves emocions. Proporciona’ls un espai segur per compartir el que senten.
 • Ofereix Suport Empàtic: Mostra empatia i comprensió. Fes-los saber que no estan sols i que t’hi preocupes.
 • Identifica Factors Desencadenants: Treballa juntament amb el nen o adolescent per identificar els factors que desencadenen les seves emocions negatives. Això pot ajudar a prevenir futures crisis.
 • Promou Estratègies d’Afrontament Positives: Ensenya i practica estratègies d’afrontament saludables, com ara la respiració profunda, l’exercici, l’expressió artística o l’escriptura.
 • Família i Suport Social: Involucra la família i altres membres de la xarxa de suport. La connexió social pot tenir un impacte positiu a la salut mental.
 • Estableix Rutines saludables: Ajuda a establir rutines diàries saludables que incloguin temps per al son, l’alimentació i les activitats recreatives.
 • Fomenta la Cerca d’Ajuda Professional: Anima a cercar l’ajuda de professionals de la salut mental, com ara psicòlegs, terapeutes o consellers. Proporciona informació sobre recursos disponibles.
 • Educació sobre Salut Mental: Proporciona educació sobre la salut mental i la importància de cuidar tant el benestar físic com l’emocional.
 • Promoció de la Resiliència: Fomenta la resiliència en destacar i reforçar les fortaleses i habilitats del nen o adolescent. Anima el desenvolupament duna mentalitat positiva.
 • Creació d’un Pla de Seguretat: Treballa amb el nen o adolescent per desenvolupar un pla de seguretat que inclogui estratègies específiques per fer front a moments difícils i contactes d’emergència.
 • Monitorització Contínua: Realitza un seguiment continu del seu benestar emocional i adapta el suport segons calgui. La prevenció és un procés continu.
 
És important recordar que aquests primers auxilis psicològics no substitueixen l’ajuda professional. Sempre cal cercar l’assistència d’un professional de la salut mental en situacions que involucren autolesions o riscos per a la seguretat.