La Unitat de Salut Mental Infanto-juvenil de l’Hospital HM Nens neix de la col·laboració entre ITA, referent nacional en Salut Mental Infanto-juvenil i HM Nens, hospital monogràfic pediàtric de referència a Barcelona. Aquesta aliança permet oferir una atenció psicològica d’excelència, amb l’objectiu principal d’oferir un diagnòstic i tractament especialitzat i personalitzat de les principals problemàtiques relacionades amb la salut mental infantil i juvenil. Donada la complexitat d’aquests problemes, la Unitat treballa de forma interdisciplinar i coordinada amb la resta de serveis especialitzats de l’hospital per donar una resposta terapèutica integral.

En els darrers anys hem assistit a un augment de la demanda d’atenció per a salut mental en menors. La detecció precoç i la intervenció especialitzada en l’etapa infantil són dos dels factors que poden reduir l’aparició i el desenvolupament de patologies que tendeixen a aguditzar-se al llarg del desenvolupament evolutiu de nens i adolescents. 

L’equip terapèutic d’ITA-Hospital HM Nens intervé sobre totes les àrees alterades del pacient.

 

El nostre objectiu principal és disminuir el malestar cognitivoemocional, dotant-lo alhora d’habilitats i estratègies d’afrontament funcionals que substitueixin aquelles respostes més problemàtiques. Tot això amb una intervenció especialitzada i adaptada a la seva edat, a les característiques del nen i la seva problemàtica.

En aquest sentit, la família juga un paper fonamental en la intervenció terapèutica, essent una font de recursos imprescindible per assolir els objectius proposats pel tractament. És per això que és essencial un assessorament i un entrenament intensiu a la família per poder superar les dificultats.

Patologies tractades

La Unitat de Salut Mental Infanto-juvenil de l’Hospital HM Nens ofereix avaluació, diagnòstic i tractament per a nens i adolescents amb dificultats i/o trastorns afectius, del comportament i del desenvolupament.

Els principals motius de consulta que atenem són:

Trastorns de l’Aprenentatge

Són problemes que afecten la capacitat del nen o adolescent de rebre, processar, analitzar o emmagatzemar informació. Aquests poden causar dificultats per llegir, escriure, lletrejar o resoldre problemes matemàtics. La conseqüència principal és el fracàs escolar, però també pot desencadenar problemes conductuals fruit de la frustració que provoca en l’àmbit acadèmic.

 

Trastorn per Dèficit d’Atenció amb i sense Hiperactivitat (TDA i TDAH):

Trastorn crònic del desenvolupament neuropsiquiàtric sovint diagnosticat a la infància i que pot persistir en l’edat adulta. Es caracteritza per una gran dificultat per mantenir l’atenció, la hiperactivitat (inquietud motora) i el comportament impulsiu. Causa problemes a múltiples àrees de funcionament, dificultant el desenvolupament social, emocional i cognitiu de la persona.

 

Trastorns de l’Espectre Alcohòlic Fetal (TEAF):

Els Trastorns de l’Espectre Alcohòlic Fetal agrupen un rang ampli d’anomalies físiques, mentals, conductuals i cognitives que una persona pot presentar quan ha estat exposada a l’alcohol durant el seu desenvolupament prenatal.

 

 

 

 

 

Trastorns de l’Espectre Autista (TEA)

El Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA) és un trastorn del neurodesenvolupament d’origen neurobiològic i inici a la infància, que afecta el desenvolupament de la comunicació social i de la conducta amb la presència de comportaments i interessos repetitius. A més, poden presentar dificultats i particularitats a la integració sensorial. A més, les persones que presenten aquesta condició tenen una elevada rigidesa cognitiva i una necessitat d’una estructura clara en referència a les rutines i els hàbits quotidians. Presenten dificultats per adaptar-se als canvis i tolerar-ne la frustració.

 

 Discapacitat Intel·lectual

Implica una sèrie de limitacions en les habilitats necessàries per funcionar a la vida diària i que permeten respondre davant diferents situacions. La discapacitat intel·lectual s’expressa en la relació amb l’entorn. A les persones que presenten discapacitat intel·lectual els costa més que als altres aprendre, comprendre i comunicar-se, per la qual cosa requereixen una adaptació del seu ambient quotidià.

 

Reeducacions Psicopedagògiques

Les reeducacions psicopedagògiques consisteixen en sessions individualitzades i personalitzades on s’intervenen sobre les diferents dificultats que pugui presentar una persona en relació amb tot allò referit al context acadèmic.

 

 

 

 

 

Estrès

L’estrès és la reacció fisiològica de l’organisme mitjançant mecanismes de defensa per fer front a una situació que es percep com a amenaçant o de demanda incrementada. Aquesta resposta és natural i necessària per a la supervivència, encara que quan es dóna en excés, es produeix l’estrès crònic amb una sobrecàrrega de tensió que repercuteix a l’organisme i provoca l’aparició de malalties i anomalies patològiques que impedeixen el normal desenvolupament i funcionament del cos humà.

 

Ansietat

L’Ansietat és una reacció normal dels individus davant de situacions d’estrès i d’incertesa. Quan diversos símptomes ansiosos provoquen angoixa o algun grau de deteriorament funcional a la vida de l’individu que el pateix, es diagnostica el trastorn d’ansietat.

Més sobre Ansietat Infanto-juvenil

 

Depressió

La Depressió és un trastorn de l’estat d’ànim on predomina la tristesa, l’apatia i la incapacitat d’experimentar plaer davant de qualsevol activitat. En els casos més greus resulta incapacitant i necessita un tractament combinat de psicofàrmacs i psicoteràpia.
A Ita no només tractem els símptomes de la depressió, sinó que ens centrem en les causes que els van provocar, impedint que els estats depressius es repeteixin en el temps. Comptem en tot moment amb l’entorn del pacient com a element crucial en el procés de recuperació.

 

 

 

 

 

Baixa Autoestima

Les persones amb autoestima baixa presenten problemes d’autoacceptació. Això pot significar que són jutges molt severs de si mateixos, que no es respecten a si mateixos o que tenen massa compassió; de la manera que sigui això es tradueix en una relació particular amb els altres, on l’individu sempre ocupa un lloc inferior o de sotmetiment.

 

Anorèxia

Es caracteritza per una preocupació obsessiva sobre l’alimentació, por extrema a guanyar pes i excés de control del mateix. Cursa amb pes baix i en dones provoca pèrdua de la menstruació. En la majoria de casos, aquestes persones senten el desig de continuar baixant pes encara que estiguin molt per sota del considerat normal per a la seva altura i talla, a causa de l’alteració en la percepció, l’autoavaluació i el reconeixement corporal i de la gravetat que comporta.
Ens referim a Anorèxia Restrictiva quan la persona desenvolupa estratègies conductuals adreçades a restringir aliments (generalment acompanyades de l’abús d’activitat física), mentre que a l’Anorèxia Purgativa la persona utilitza el vòmit, laxants o diürètics per aconseguir la reducció de pes.

 

Bulímia

La característica que defineix la Bulímia és la presència d’atracaments alimentaris. Es considera que una afartada és la ingesta d’una gran quantitat de menjar, en un període molt breu de temps, acompanyada d’una sensació important de pèrdua de control. Després de cada episodi de sobreingesta la persona es veu assaltada per un intens sentiment de culpa que, juntament amb la por d’engreixar-se, precipita maniobres compensatòries com el vòmit, la restricció alimentària o l’exercici compulsiu. Mitjançant aquestes conductes, s’aconsegueix mantenir el pes, cosa que en dificulta la detecció per part de família, professors i professionals de la salut.

 

 

 

 

 

Trastorn por Afartament

El Trastorn per Afartament es caracteritza per la presència de l’atracament com a manifestació principal però, a diferència de la bulímia, no hi ha conductes compensatòries. Es tracta de persones amb excés de pes que han intentat múltiples dietes sense èxit, estant sovint l’ús del menjar vinculat a conflictes emocionals. És fonamental diferenciar aquest trastorn de l’obesitat o el sobrepès, ja que el tractament haurà de ser molt diferent. És un trastorn que pot arribar a ser molt invalidant i pot requerir un ingrés hospitalari per fer una bona avaluació i controlar adequadament la conducta alimentària.

 

Trastorn de la Conducta

El Trastorn de la Conducta consisteix en un patró repetitiu i persistent de comportament en què no es respecten els drets bàsics dels altres, les normes o les regles socials.
Més detalladament, aquest trastorn es caracteritza per l’agressió a persones i animals, la destrucció d’objectes o de la propietat i l’engany o el robatori per interès propi.
En cas d’adolescents també coincideix amb l’absència escolar.

 

Salut Mental del/la Adolescent

L’adolescència és una etapa vital caracteritzada per viure esdeveniments significatius per al desenvolupament de la persona, com ara experiències traumàtiques entre iguals, pèrdues de persones significatives, situacions de bullying escolar, separacions i desenganys sentimentals, les primeres experiències sexuals, etc. La dificultat per afrontar i gestionar emocionalment aquests esdeveniments pot derivar en una resposta desajustada i desadaptativa en aquesta etapa vital, mitjançant problemes o trastorns en salut mental.

 

 

Abordatge integral

Avaluació psicològica

Es farà una valoració integral de l’estat del nen o adolescent mitjançant entrevistes específiques i una bateria d’instruments psicomètrics. Aquesta primera avaluació es pot ampliar amb instruments específics que ens permetin realitzar un procés diagnòstic complet i ens ajuden a fer una orientació del tractament adaptada a les necessitats i especificitats del nen o adolescent.

Orientació de tractament

Assessorament dirigit a oferir una indicació de tractament altament personalitzada en funció de les característiques i de la situació clínica de cada pacient i la família. Lliurament de linforme psicodiagnòstic i explicació dels resultats obtinguts. Es proposa i concreta el Pla de tractament individualitzat (PTI) amb el pacient i la família.

Psicoteràpia individual

Sessions de teràpia dirigides per un psicòleg format atenció infantojuvenil dins del model de tractament d’ITA.

Assessorament Familiar

Sessions familiars posteriors a la psicoteràpia individual en què s’ofereixen pautes a la família per al maneig del pacient al domicili.

Psicoteràpia familiar

Sessions en què participa la família del pacient identificat, i que tenen com a objectiu optimitzar l’afrontament dels símptomes, juntament amb millorar les pautes de relació i comunicació.

Grups de suport a les famílies

Sessions de teràpia de grup dirigida a pares per entendre, tractar i compartir les dificultats que pot comportar el procés terapèutic. I sessions específiques de psicoeducació per temàtiques.

 

Cap de la Unitat de Salut Mental Infanto-Juvenil

Silvia Fernández Millás

 

Equip Mèdic

Psiquiatria:

 • Dra. Lefa Sarane Eddy Ives

Psicologia:

 • Natàlia Monge
 • Ferran Miralles
 • Vasiliki Sparou 
 • Andrea Toledo Pérez

Psicopedagogia:

 • Nuria L. García Delgado

Contacte

 


Demanar visita

QUADRE MÈDIC

CONTACTE

  Entenc i accepto la política de privacitat  ENS POTS TROBAR A:

  Carrer Roger de Flor, 153
  Tel. 935 230 555 / 901 088 214
  Fax 93 265 50 17