Primera Jornada sobre Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient Pediàtric

El passat 8 de març, diversos membres de la Comissió de Seguretat del Pacient de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona, van assistir a la Primera Jornada sobre Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient Pediàtric a l’Hospital Materno-Infantil Carlos Haya de Màlaga.

Durant la sessió, organitzada pel Grup de Treball de Qualitat Assistencial i Seguretat en el Pacient Pediàtric de l’Associació Espanyola de Pediatria (AEP), diferents experts van presentar les experiències implantades en alguns dels centres hospitalaris i d’atenció primària de més prestigi del país.

La seguretat del  pacient és una  de les línies estratègiques de la nostra organització dins del Pla 2012-2015.

Enllaç:  http://bloccat.hospitaldenens.com/2011/11/la-seguretat-del-pacient-un-deure-dels.html