Vacuna de la varicel·la

La varicel.la és una malaltia generalment benigne encara que, en ocasions, hi pot haver complicacions greus. Aquí trobareu preguntes freqüents relacionades amb la vacuna.

Cada any, al nostre país, hi ha unes 200.000 persones malaltes de varicel.la de les quals 1.000 persones són hospitalitzades i de 5 a 6 persones moren a causa de complicacions greus (pneumònia varicel.lossa, encefalitis, o d’altres) relacionades amb la varicel.la.

Per què vacunar de varicel·la?

Encara que en la majoria dels casos, la malaltia seguirà un curs benigne, no està exempta de la possibilitat d’originar complicacions.
En qualsevol cas és una malaltia molesta, que obliga a una setmana d’aïllament i que pot contagiar a persones amb problemes d’immunitat o adults, que poden tenir una malaltia més severa.

Com i quan s’administra la vacuna?

La vacuna es pot administrar a partir dels 12 mesos i es recomanen 2 dosis. La primera sol administrar-se als 12 mesos i la segona als 3 anys. No obstant això pot posar-se una segona dosi després 4-8 setmanes de la primera dosi.

Una dosi de vacuna és efectiva per evitar la malaltia en un 80-85% dels casos. Amb la segona dosi la protecció puja al 98%. No obstant una única dosi protegeix gairebé per complet de la possibilitat d’una malaltia greu.

La varicel·la en nens parcialment o totalment vacunats es coneix com “varicel·la breakthrough”. Cursa amb escasses lesions, la qual cosa pot originar dificultats en el seu diagnòstic, i és lleu, però té capacitat de contagi.

Des de juliol de 2016 està inclosa en el calendari sistemàtic de tots els nens i nenes a Catalunya. 

Qui no s’ha de vacunar contra la varicel.la o s’ha d’esperar?

1) Al.lèrgics a la neomicina i a la gelatina.
2) Embarassades
3) Durant un procés febril o una malaltia.
4) Persones que han rebut una transfusió de sang recentment o estan en tractament amb immunoglobulines.
5) Nens amb tractaments immunosupressors.
6) La conveniència o no de la vacunació haurà de ser valorada en pacients immunodeprimits.

La vacuna té efectes adversos?

De la mateixa manera que passa amb altres vacunes, poden aparèixer efectes adversos generalment lleus com:

1) Tumefacció o dolor al lloc de la injecció.
2) Febre generalment moderada.
3) Erupció cutània.

Les reaccions adverses greus no són freqüents.
Vacunar-se contra la varicel.la és molt menys perillós que patir-la.

 

Revisat i actualitzat a l’agost de 2016