Vacuna contra el rotavirus

Què és el rotavirus?

El rotavirus és un virus responsable de gastroenteritis en nens menors de 5 anys. A Espanya, cada any entre 150.000 i 200.000 casos són atesos en el domicili, 45.000 casos requereixen acudir a la consulta del pediatre, i entorn dels 5.000 casos requereixen ingrés hospitalari.

Segons estudis epidemiològics, un nen mor cada minut en el món, i un nen mor cada dia a Europa a causa d’una infecció per rotavirus.

Com es contagia?

El rotavirus es contagia amb gran facilitat. Els nens infectats per rotavirus eliminen gran quantitat d’aquests virus per la femta, que després es poden disseminar per mitjà de mans contaminades o objectes com joguines, utensilis de cuina, etc… Així, el contacte de nens sans amb altres nens infectats o amb objectes contaminats produeix fàcilment el contagi. A més, els rotavirus són molt resistents, i poden sobreviure setmanes tant en aigua com en mans i en superfícies d’objectes. La majoria dels sabons i desinfectants habituals no assoleixen l’eliminació del virus. No obstant, el rentat de mans és una de les activitats preventives més important davant de les malalties infeccioses.

Quins símptomes produeix?

Els primers símptomes són freqüentment febre, vòmits i dolor abdominal, seguits a les 24 hores de diarrees líquides. En els casos greus, el nen pot presentar més de 20 episodis de diarrea o vòmits en un sol dia. Aquests símptomes condueixen a una pèrdua important de líquids i a la deshidratació, que segons la seva intensitat pot comprometre la vida del nen. La deshidratació sol ser més important quan més petit és el nen.

 

Té tractament?

El tractament de la gastroenteritis per rotavirus és simptomàtic, i consisteix en la reposició de l’aigua i les sals minerals perdudes amb els vòmits i les diarrees mitjançant solucions de rehidratació oral. En els casos més greus s’haurà de recórrer a la rehidratació per via intravenosa. No estan indicats els antibiòtics ni antidiarreics.

Com es pot prevenir?

Actualment hi ha 2 vacunes contra el rotavirus que s’administren per via oral comercialitzades en el nostre medi. Les vacunes han demostrat una eficàcia propera al 100% enfront de les gastroenteritis greus per rotavirus i del 80% enfront de qualsevol forma d’aquest tipus de gastroenteritis (greus i lleus).

Quan i com s’ha de vacunar contra el rotavirus?

La vacuna contra el rotavirus s’administra per via oral.  Es recomana administra la primera dosi de vacuna entre les 6 i 12 setmanes de vida. Les següents dosi s’administren posteriorment a partir de les 4 setmanes de la primera. 

 

Qui no s’ha de vacunar contra el rotavirus?

No s’ha de vacunar contra el rotavirus en els següents casos:

  • Lactant amb història prèvia d’invaginació intestinal.
  • Lactant amb una immunodeficiència coneguda o sospitada.
  • Lactant amb malformació congènita del tracte gastrointestinal que podria predisposar a una invaginació intestinal.
  • Nen o nena amb febre o malalt el dia de la vacunació, encara que si es tracta d’ una malaltia lleu, com un refredat, poden rebre les vacunes.
  • Finalment tot nen o nena que hagi presentat una reacció al·lèrgica greu, per hipersensibilitat al principi actiu o a alguns dels excipients amb una dosi de vacuna de rotavirus, ha de suspendre la vacunació, no administrant les següents dosis.

 

És compatible la vacuna enfront de rotavirus amb les altres vacunes del calendari vacunal?
Sí, la vacuna contra el rotavirus es pot administrar amb qualsevol de les vacunes que s’administren als lactants menors de 6 mesos.

 

Més informació

http://bloccat.hospitaldenens.com/2013/01/vacuna-contra-el-rotavirus.html

http://vacunasaep.org/familias/vacunas-una-a-una/vacuna-rotavirus

 

 

Revisat i actualitzat al setembre de 2016