Fisioteràpia d’Estimulació

El desenvolupament psicomotor és un procés d’aprenentatge, mitjançant el qual s’adquireixen habilitats bàsiques, com ara moure’s o interactuar amb l’entorn.

L’estimulació motora s’encarrega de potenciar aquestes habilitats i ajudar al desenvolupament del nen o la nena perquè aconsegueixin dominar el seu moviment corporal.

L’estimulació motora està indicada per prevenir o tractar possibles anomalies en el desenvolupament de l’infant i poder potenciar-ne les capacitats motrius.

Cada nen o nena té el seu procés de maduració i aprenentatge i haurem de respectar els temps d’adquisició de capacitats. El moviment i l’exploració de l’entorn seran les claus principals perquè el nen o la nena domini el seu cos.
En una feina conjunta del terapeuta i els pares s’assoliran els objectius desitjats.