Prevenció i diagnostic precoç de les malalties de les dents

Les dents dels nens s’han de cuidar des del principi. Les dents de llet són importants perquè de la seva salut dependrà la salut de la dentició definitiva.

· Revisió dental
· Quan és convenient fer una revisió de boca per primera vegada?
· Cada quant temps convé fer una revisió bucal?
· És necessari fer una radiografia de la boca dels nens?

¿Per què pensem que és tan important la prevenció en els nens dels problemes de les dents?

Les dents s’han de cuidar des de la seva erupció.
Una bona salut de les dents contribueix a prevenir problemes dentals en la vida adulta.

Quina és la malaltia més prevalent durant la infància?

La càries dental és la malaltia més prevalent durant la infància, molt més que les malalties respiratòries. La càries es pot prevenir? Es clar que sí! Però hem d’actuar de forma precoç donant la informació adequada als pares i així evitar o minimitzar les complicacions.

Podem actuar en la prevenció de determinades maloclusions?

Sí. Especialment en aquelles induïdes per alguns hàbits perjudicials com l’ús perllongat del xumet o la succió del polze, o maloclusió per funció lingual anòmala per exemple en la deglució atípica.

Podem detectar alteracions del frenet lingual que poden interferir en el correcte funcionament de la llengua al succionar, deglutir o parlar

A quina edat es recomana fer la primera revisió al dentista?

Actualment la recomanació es fer la primera visita amb l’odontopediatra durant el primer any de vida.

Cada quant temps convé fer una revisió bucal?

Quan els nens són petits s’aconsella realitzar una revisió cada sis mesos, ja que a aquestes edats hi ha un menor control de la higiene dental i de la dieta del nen que quan són més grans i a més a més és preferible detectar els problemes com més aviat millor.

A mesura que el nen entra a l’adolescència hi ha una major cura de la seva higiene bucal i les exploracions poden espaciar-se i amb un cop a l’any sol ser suficient.

En pacients que presentin alguna patologia serà el seu propi odontopediatra el que els indiqui la periodicitat de les revisions.

És necessari fer una radiografia de la boca dels nens?

La informació que proporciona una radiografia de tota la boca d’un pacient és important, tant per detectar càries no visibles a simple vista, com possibles alteracions en ossos i en l’erupció de les dents, presència de més dents del normal o absència de les mateixes.

En el nostre Servei creiem que tots els nens a partir dels cinc anys d’edat han de tenir una radiografia de la seva boca i posteriorment anar repetint-la segons el criteri de cada professional i dels problemes que presenti el pacient.

 

 

Revisió i actualització Abril 2016

Dra. I. Maura Solivellas
Cap de l’Àrea Dental de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona