Conèixer les dents

Tots sabem què són les dents. En tenim la boca plena. Les podem veure i tocar. Sabem que el seu teixit és dur, el més dur del nostre cos. També sabem que serveixen per mastegar o triturar els aliments, funcions indispensables per fer una bona digestió. Són indispensables per pronunciar les paraules correctament i per mantenir la forma i l’estructura de la cara.

· Com estan formades les dents?
· Què és i per a què serveix la geniva?
· Quantes classes de dentadura i tipus de dents hi ha?
· Quan apareixen les dents de llet i quantes peces composen la dentadura?
· Quan apareixen les dents permanents i quantes peces composen la dentadura?

Com estan formades les dents?

Les dents estan formades per teixits durs i tous i consten de dues parts, la part visible de la dent es diu corona i és un terç aproximadament de la seva longitud total, i l’arrel o arrels que són la part coberta per l’ós i la geniva.

La corona està formada per l’esmalt, part blanca que recobreix la corona i que té contingut alt de calci; la dentina, part que està sota l’esmalt i que és un teixit menys dur que el de l’esmalt i de color groguenc. Per últim, a la part més interna de la dent trobem la polpa dentària, que és la part més tova de la dent i on es troben vasos sanguinis i el nervi, sent el teixit encarregat de nodrir la dent.

L’arrel està formada pel ciment, part més externa que substitueix l’esmalt, sent més porós i rugós. També trobem la dentina i la polpa igual que a la corona.

Existeix també el lligament periodontal que és el que uneix la dent a l’ós que l’envolta.

Què és i per a què serveix la geniva?

La geniva és un teixit de color rosat pàl.lid que recobreix part de les dents i l’ós on es troben cololocades les dents. La part que es troba entre dent i dent de forma triangular i mòbil és la papil.la. Quan la geniva està malalta, passa del color rosat al vermell, sagna amb facilitat i les papiloles s’aplanen.

La geniva serveix com ajuda per mantenir fixes les dents i els maxil.lars i evitar que els aliments es dipositin sobre les dents.

Una geniva sana és molt important; la forma més important d’evitar que emmalalteixi és un correcte raspallat de dents.

Quantes classes de dentició i tipus de dents hi ha?

Hi ha dos classes de dentició, la temporal o de llet i la permanent o definitiva.

En la dentició temporal hi ha tres tipus de dents diferents: els incisius, els canins i els molars i en la dentició permanent n’hi ha quatre tipus: els incisius, els canins, els premolars i els molars.

Les dents temporals també tenen arrel però al caure ja no la tenen, ja que en el procés del recanvi dental les dents permanents la reabsorbeixen.

Aquestes dues denticions són diferents en quant a número de dents, i també en les seves característiques morfològiques, dimensionals i funcionals.

Quan apareixen les dents de llet i quantes peces composen la dentadura?

Les dents de llet comencen a aparèixer cap a als 6 mesos d’edat, finalitzant cap als 2 anys i mig. En total apareixen 20 peces: 10 a dalt i 10 a baix.

La funció d’aquestes primeres dents és preparar l’aliment per la seva digestió i assimilació en etapes en las que el nen està en un moment de màxim creixement; serveixen de guia d’erupció: mantenen l’espai per la dentició permanent; estimulen el creixement dels maxil.lars amb la masticació i la fonació, les dents anteriors intervenen en la creació de certs sons.

Quan apareixen les dents permanents i quantes peces composen la dentadura?

Algunes dents permanents sustituiran als temporals, mentre que altres no tenen un predecessor temporal.

L’erupció de les dents permanents comença, amb un cert marge de variabilitat individual, cap als sis anys d’edat amb l’aparició de la peça anomenada molar dels sis anys, que erupciona darrera l’últim molar temporal i amb el recanvi dels incisius inferiors. Les 20 dents temporals seran substituïts per dents permanents fins els dotze anys, edat en la que erupciona el segon molar permanent darrera del molar dels sis anys.

L’aparició de la dentició permanent finalitza cap als 18-25 anys d’edat amb l’erupció dels “molars del seny”.

La dentició permanent està format per 32 peces: 16 a dalt i 16 a baix.


Revisió i actualització Maig 2016

Dra. Neus Galofré