Hospital amb baixa exposició a COVID19

L’epidèmia per COVID19 ha canviat substancialment la forma de treballar a l’hospital. Durant l’últim mes i mig s’ha paralitzat la majoria de l’activitat per tal d’atendre de forma preferent als pacients afectats per la infecció per coronavirus i d’altra banda per minimitzar l’exposició a virus d’altres persones. Durant aquest temps, una part dels nostres professionals han estat desplaçats a HM Delfos per treballar colze a colze amb els equips que atenen adults i en HM Nens, els altres professionals s’han adaptat als nous circuits i manera de treballar de forma extraordinària. Hem intentat no deixar de donar suport a les famílies i per a això hem utilitzat en un nombre important de casos la visita mitjançant telemedicina. La telemedicina és un servei que teníem a l’hospital des de fa anys, però que ara ha agafat un protagonisme necessari.

D’aquesta manera ens sentim contents d’haver pogut contribuir a salvaguardar la salut infantil, amb altres recursos i amb altres circuits. El Servei d’Urgències s’ha mantingut obert les 24 hores al dia, funcionant amb els millors recursos personals i materials possibles, i la majoria de serveis i subespecialitats han donat atenció en forma de serveis mínims de qüestions de salut que no podien esperar.

Passats més de 40 dies de la proclamació de l’estat d’alarma i en un moment en què es va pensant en la desescalada i relaxar alguna de les dures mesures que ha hagut de complir la població, hem preparat l’hospital per poder atendre els nostres pacients i les seves famílies de la millor manera i especialment de la manera més segura possible, mentre reactivem poc a poc les consultes i l’activitat quirúrgica. L’objectiu de reiniciar aquesta activitat és poder donar resposta a problemes de salut que durant aquest temps “han esperat” però que lògicament no poden esperar de forma indefinida sense originar perjudicis en els nostres nens i nenes. Aquestes altres patologies o problemes de salut que han estat “esperant” són font de preocupació per a nosaltres.

Algunes de les iniciatives que ja s’han posat en funcionament per mantenir un hospital segur i amb baixa exposició a Covid19 són les següents:

– Reprogramació de les agendes amb horaris més expandits, de manera que les visites estiguin més espaiades entre si.

– Redistribució de les sales d’espera i llocs comuns amb senyalització dels seients que permeti mantenir la distància física de seguretat

– Senyalització dels taulells per mantenir la distància de seguretat

– Els ascensors adequats per a ús estan senyalitzats com “baixa exposició de covid19”

– Es extremen les precaucions en el circuit quirúrgic amb realització de PCR prèviament a l’ingrés. L’objectiu és mantenir uns quiròfans lliures 100% de covid de manera que la cirurgia sigui el més segura possible.

– Intensificació de la neteja de les instal·lacions i del mobiliari amb increment de personal de neteja

– Dotació de EPI per a tot el personal sanitari i auxiliar de l’hospital

– L’àrea dental, per ser una de les activitats sanitàries on el contacte proper és més acusat, té circuits de neteja, asèpsia i seguretat més intensius. S’han incorporat nous mecanismes de desinfecció de l’àrea.

– Es mantenen les restriccions a les visites hospitalàries i la recomanació de només un adult per cada nen / a

Si heu de venir a l’hospital us aconsellem que porteu les vostres pròpies mascaretes, i en el cas dels adults, que us abstingueu de fer-ho en el cas de presentar símptomes respiratoris o febre. Per tal de permetre vostre desplaçament a l’hospital en cas de visita programada, rebreu un mail amb el recordatori de la visita i el permís per fer-ho (en cas de necessitar davant les autoritats).

I de nou, us recordem, que mantenim l’atenció per videoconsulta, per a totes aquelles qüestions que puguin solucionar contactant amb els nostres professionals sense necessitat de desplaçament.