Megaloeritema: la malaltia de la “bufetada”

El megaloeritema, també anomenat “la cinquena malaltia”, “eritema infecciós agut” i popularment “malaltia de la bufetada”,  és una malaltia vírica que presenta pocs símptomes generals però un exantema (taques a la pell) típic. És molt pròpia de la primavera. 

La causa de la malaltia és una infecció vírica causada pel parvovirus B19.

Com es contagia? 

El contagi és directe a través de les gotes de saliva que el malalt emet al parlar, tossir… El nen/a és contagiós entre 6-20 dies posteriors a la infecció (període d’incubació i primers símptomes) i no encomana quan apareixen les primeres manifestacions cutànies.

Altres vies de transmissió son: la sang i durant l’embaràs la dona malalta pot transmetre’l al fetus amb greus conseqüències sobretot si l’ infecció té lloc els primers mesos.

El periode d’incubació dura de 7 a 15 dies.

Clínica del megaloeritema

Les manifestacions són, sovint, moderades i benignes, rara vegada hi ha febre. El exantema és el símptoma principal. Apareix una erupció vermella a la cara principalment a nivell de les galtes. Aquest exantema pot aparèixer, posteriorment, a nivell de les natges i extremitats.
L’exantema pot aparèixer i desaparèixer durant les 4 setmanes següents. La calor, la suor i l’exposició al sol reactiven les lesions. 

Les complicacions són poc freqüents. Ocasionalment pot haver-hi artritis lleu

Diagnòstic i tractament 

El diagnòstic és clínic, no són necessàries proves de laboratori habitualment ja que les taques de la pell són molt típiques. 

Donat que és una malaltia benigna i que el nen/a es troba bé no cal donar cap fàrmac.

Prevenció 

No és necessari l’aïllament del malalt/a ja que quan apareix l’exantema en nen/a ja no encomana. Per això no és necessària l’exclusió escolar.