Humanitzar l’assistència pediàtrica

humaniza

Tot i que la medicina i tot el que la medicina inclou hauria de ser humà i humanitzador per concepte, ja que els professionals de l’atenció sanitària tractem amb persones i amb persones en situació vulnerable, la realitat és que estem en una època de deshumanització.

Els canvis socials tan importants que s’han produït en les últimes dècades a l’igual que els canvis tecnològics i els avenços mèdics han comportat una “cosificació” de les persones en molts àmbits, també en la medicina.

Humanitzar el tracte i la forma d’atendre les persones a les nostres consultes, en els nostres quiròfans i en àmbits tan estressants, com pot ser urgències, és un problema bioètic de primer ordre que hem d’afrontar.

hospital-payasos

Humanitzar està en relació amb la dignitat humana, amb la llibertat de les persones. També amb l’autonomia del pacient per prendre les seves pròpies decisions en salut.

La majoria dels hospitals tenim una responsabilitat en millorar el tracte humà que donem als nostres pacients. Si bé a l’Hospital de Nens es manté l’esperit vicencià que fa més de 130 anys va portar a la creació d’aquest centre, és cert que els canvis socials també ens han afectat.

Atendre nens és una tasca especialment complexa. Primer per l’època d’especial vulnerabilitat als problemes físics i causats per l’entorn i segon perquè per la seva edat no tenen capacitat de prendre les seves pròpies decisions. Seran els seus progenitors els que prenguin les decisions sobre la seva salut.

 

L’atenció a nens precisa encara més d’una major humanitat i una major defensa de la seva dignitat, ja que el seu nivell cognitiu i les seves possibilitats socials i econòmiques així ho requereixen. La por, el desconeixement i la sensació de vulnerabilitat en les consultes o davant els procediments diagnòstics i terapèutics són molt més freqüents durant la infància.

odontopediatria_especial

Humanitzar l’assistència a l’Hospital de Nens

A l’hospital tenim en marxa diferents iniciatives per construir aquests ponts necessaris i que mai van s’havien d’haver trencat (si és que ho van fer). Serveixin com a exemples els serveis d’ Odontobebé o d’Odontopediatria amb Necessitat d’Atenció Especial posats en marxa en els últims anys i que són tan valorats pel seu caràcter diferencial en l’atenció a la infància.

L’últim pas que hem donat en aquest sentit ha estat en els quiròfans. S’ha creat una nova àrea quirúrgica molt més adaptada a les necessitats dels nens que han de passar per una cirurgia. Els canvis no només han estat relacionats amb la decoració, l’optimització dels espais i la modernització de les instal.lacions. També s’han creat uns nous procediments i circuits que permeten que els nens vagin al quiròfan (un lloc desconegut per a ells) més tranquils i confiats. Tranquil·litat i confiança que es transmeten així també als pares, mares i familiars que els acompanyen.

 

            

 

Tenim reptes pendents, idees al cap per dur a terme. Tot això per intentar que l’hospital sigui el més acollidor i respectuós possible amb totes les famílies que ens visiten.

Dra. Amalia Arce. E-Salut i Comunicació