El futur dels antibiòtics depèn de tots nosaltres

La Setmana Mundial de Conscienciació sobre l’Ús dels Antibiòtics, que se celebra cada mes de novembre promoguda per l’OMS, té com a objectiu augmentar la conscienciació mundial sobre la resistència als antibiòtics i fomentar les millors pràctiques entre el públic en general, els treballadors de la salut i els responsables de la formulació de polítiques per evitar que la resistència als antibiòtics segueixi apareixent i propagant.

Des del seu descobriment, els antibiòtics han estat la pedra angular de la medicina moderna. No obstant això, el persistent ús excessiu i indegut d’antibiòtics en l’atenció de la salut humana i animal ha fomentat l’aparició i propagació de la resistència als antibiòtics, que es produeix quan els microbis, com els bacteris, es tornen resistents als medicaments utilitzats per lluitar contra ells.