Participació en el 9è Congrés de l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica (ACIP)

La Sra. Katia Alonso, responsable d’infermeria del programa d’Hospitalització Domiciliària i infermera d’Urgències de la Fundació Hospital de Nens, va participar entre els dies 2 i 4 de maig a Castelldefels en el 9è Congrés de l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica. Va presentar una comunicació oral explicant el projecte d’Hospitalització Domiciliària en el pacient pediàtric agut. L’Hospitalització Domiciliària és un servei que permet que els nens puguin seguir els mateixos tractaments que durant l’hospitalització convencional en el seu domicili amb el seguiment personalitzat del personal mèdic i d’infermeria. Les famílies valoren molt positivament poder realitzar els tractaments en l’àmbit del seu domicili, facilitant la conciliació familiar i reduint els nivells d’estrés dels infants.

Més informació