La Fundació Hospital de Nens de Barcelona amb el Dia Mundial del Paludisme

logo-DMPaludisme

logo-DMPaludisme

El paludisme, conegut també amb el nom de malària, és una malaltia causada pel paràsit del gènere Plasmodium, que s’encomana per la picada del mosquit Anopheles femella. 

Els símptomes més freqüents són febre, dolor muscular, cefalea, diarrea, tos i postració.

L’any 2010 uns 3.300 milions de persones, aproximadament la meitat de la població mundial, va estar exposada al paludisme, especialment les persones que viuen als països més pobres. D’aquestes, 216 milions van ser afectades per la malaltia i 655.000 van morir, la majoria (90%) infants menors de 5 anys.

Paludisme

El Dia Mundial del Paludisme, instituït per la 60a Assemblea Mundial de la Salut el maig del 2007, suposa el reconeixement dels esforços de tothom per controlar eficaçment la malaltia.

L’OMS, mitjançant el Programa Mundial contra el Paludisme, dóna suport als programes nacionals de lluita contra el paludisme dels diferents països, amb assistència tècnica en el diagnòstic i tractament, mesures de prevenció i control dels vectors, vigilància epidemiològica i recerca.

El Dr. Álvaro Díaz, responsable de la Consulta de Patologia Tropical, Nen viatger i Nen adoptat, ens recorda habitualment la importància de la prevenció del paludisme quan viatgem a àrees endèmiques i els esforços que es fan per controlar la malaltia i per cercar nous tractaments i vacunes.

Vídeo del Dr.Álvaro Díaz sobre el Paludisme