Com escollir la joguina més adequada

A més de trobar informació pràctica sobre l’ús de les joguines trobareu un seguit de consells per escollir la que sigui més adient depenent de l’edat del nen.

Hi ha moments com el Nadal en els que els nens esperen amb ansietat i il·lusió, veure les joguines noves que apareixen per art de màgia al matí però, darrere d’aquest costum, la gran majoria de pares han passat per moments d’indecisió preguntant-se sobre quina és la joguina més adient.

 

Quins elements cal tenir en compte quan escollim una joguina?

L’elecció de la joguina més adient per a cada nen en un moment determinat de la seva infantesa no és una tasca fàcil; ha de ser una decisió meditada basada en el coneixement de cada nen, la seva edat, la personalitat i les circumstàncies específiques.L’Associació Espanyola de Fabricants de Joguines (AEFJ), amb àmplia experiència durant molts anys d’investigació sobre l’univers infantil, enumera una sèrie de punts importants a l’hora d’escollir la joguina més adient per a cada nen:

· Les necessitats i preferències que el nen transmeti.

· El nivell d’evolució de cada nen o nena en particular.

· La capacitat del nen, és a dir, la maduresa intel·lectual, la força física i l’habilitat manual.

· Les característiques del medi ambient on transcorri la vida del nen: l’espai i el temps disponibles, els companys de joc, etc.

· Les característiques pròpies dels jocs, és a dir, si es fan servir en solitari o en grup, si es fan servir per fomentar la competència, l’agressivitat, la solidaritat, la col.laboració, o altres valors.

· Les capacitats específiques que es desitgin potenciar en el nen.

· El desenvolupament de diferents funcions en el nen a través d’un nombre i d’una varietat adient de joguines.

· Per tenir èxit, una joguina ha de ser propera al món immediat del nen i a les característiques de la seva imaginació. En definitiva, l’activitat que proposi el joc ha de ser atractiva i lúdica pel nen ja que ell juga per a divertir-se i no per aprendre.

· A l’hora de comprar una joguina s’han de tenir presents els gustos i preferències del nen.

· Per tal d’aconseguir una bona adequació de la joguina a l’edat i a les seves característiques cal conèixer bé el nen. Per aquest motiu és imprescindible que els pares hi dediquin temps per jugar amb els seus fills.

· Cal regalar joguines que desenvolupin aspectes concrets de la personalitat del nen i que també complementin les tendències més acusades i s’adaptin clarament a la psicologia particular de cada nen.

· La millor garantia de seguretat és que la joguina hagi estat fabricada en algun dels països de la Unió Europea o que sigui de marca suficientment coneguda ja que, desgraciadament, algunes joguines importades fan servir la marca CE encara que no compleixen la normativa vigent de seguretat.o Quan s’escull la joguina adient a l’edat del nen se’n facilita l’ús correcte i es garanteix la seguretat física.

· Les indicacions o instruccions han d’estar en un idioma comprensible.

· Quan es compren joguines mòbils amb rodes, s’han de comprar també els complements esportius que fan segura la seva utilitat.

· Quan es compra una joguina cal tenir en compte el disseny, la forma i el color ja que tot això afavoreix la motivació del nen.

· Davant d’una opció de compra d’una joguina, els adults han de saber que les més valorades pels nens són aquelles que serveixen per jugar amb altres nens.

· La millor joguina no és la més cara sinó la que millor s’adapta a la personalitat, edat i maduresa del nen.

· Les ludoteques o centres de temps lliure per a la infància són pensades per afavorir l’ús de la joguina com a medi eficaç i permanent de plaer i a incrementar i millorar la comunicació i convivència entre els nens.

· La gran majoria de nens espanyols tenen una clara preferència per compartir les seves joguines amb els pares i amb la resta de membres de la família.

Joguines adients a la maduració i personalitat del nen per edat

Edat
CaracterístiquesTipus de joguines
De 0 a
6 mesos
·· Segueixen amb la mirada el moviment de persones i d’objectes.
·· Descobreixen la funcionalitat del seu cos.
·· Responen amb rialles i xerroteigs.
·· Diferencien formes i colors.
·· Poden agafar objectes.
·· Mòbils de bressol.
·· Sonalls de colors.
·· Ninos de goma.
·· Elements amb so.
·· Mossegador per les dents.
·· Catifes de tela amb activitats pel nen.
·· Joguines amb contrast de colors i diferents textures.
De 7 a
12 mesos
·· Moviments més voluntaris.
·· Exploren i colpegen objectes.
·· Busquen objectes amagats.
·· Seuen sols.
·· Arrosseguen i agafen diferents objectes.
·· Capacitat per reconèixer veus i dir algunes paraules com negacions, afirmacions i “papa” i “mama”.
·· Joguines que roden, pilotes, jocs d’encaixar senzills. 
·· Joguines sonores.
·· Joguines amb contrast de colors.
·· Joguines amb textures diferents.
·· Saltamartins, ninos de drap.
·· Joguines per l’aigua.
·· Centres d’activitats amb elements per manipular amb sons i textures.
De 13 a
18 mesos
·· Saben caminar i saltar.
·· Fan servir i entenen les paraules.
·· Tiren i recullen objectes.
·· Reconeixen la propietat dels objectes.
·· Ninos de drap, goma o vellut.
·· Joguines amb diferents textures i contrasts de colors.
·· Construccions i cubs per encaixar i apilar.
·· Bicicletes i cotxets de tres o quatre rodes.
·· Centres d’activitats.
De 19 a
24 mesos
·· Aconsegueixen equilibri.
·· Parlen i comprenen.
·· Senten alegria davant els seus guanys.
·· Descobreixen l’entorn i la natura.
·· Juguen amb els companys.
·· Primers jocs simbòlics.
·· Apareixen els primers amics.
·· Joguines de moviment com cotxes, bicicletes i altres vehicles.
·· Gronxadors.
·· Nines, animalets.
·· Jocs d’expressió com pissarres, pintures, musicals.
De 2 a 3
anys
·· Aprenentatge d’habilitats noves.
·· Corren i salten.
·· Sentit del perill.
·· Més destresa.
·· Curiositat pels nombres.
·· Tricicles, cotxes, pales, cubs, construccions, puzzles.
·· Instruments musicals, plastilina, pintures.
·· Nines, vestits, bressols, cotxets, cadires, telèfons de joguina.
De 3 a 5 anys
·· Descobreixen l’entorn familiar.
·· Conversen i pregunten.
·· Major habilitat física i precisió.
·· Mostren sentiments en els jocs.
·· Aprenen cançons.
·· Comparteixen i juguen amb els seus amics.
·· Puzzles, mecanos.
·· Patins, tricicles, bicicletes, camions.
·· Pissarres, contes, titelles, magnetòfons.
·· Ninos articulats o amb accessoris, disfresses, cases de nines.
·· Primers jocs de taula.
De 6 a 8
anys
·· Augmenta la curiositat.
·· Poden llegir, dibuixar i escriure.
·· Sumen i resten.
·· Creen móns imaginaris.
·· Realitzen activitats en grup.
·· Pilotes, equips d’esport.
·· Bicicletes, monopatins, estels.
·· Mosaics, jocs manuals.
·· Trens, cotxes teledirigits.
·· Jocs de preguntes i respostes, de memòria,
·· Jocs de cartes, futbolins, billars.
·· Jocs de cartes, futbolins, billars
·· Microscopis, jocs d’experiments.
De 9 a 11
anys
·· Tendència a exagerar.
·· Fan plans propis.
·· Individualisme.
·· Jocs a l’aire lliure.
·· Interès pels amics, els clubs i les col.leccions.
·· Activitats complicades.
·· Complements esportius, bicicletes, monopatins.
·· Mecanos de metall, construccions complexes, maquetes.
·· Jocs manuals.
·· Jocs audiovisuals i electrònics.
·· Jocs d’estratègia i reflexió, jocs de societat. amiliars.

 

 

Revisat i actualitzat a l’Abril de 2016