La Unitat de Trastorns del Son atén a nens i nenes entre 0 i 18 anys que presenten problemes tant per conciliar o mantenir el son o bé que presenten somnolència excessiva durant el dia.

La creació d’aquesta unitat obeeix al increment del reconeixement por part dels pediatres i especialistes en son, dels diferents trastorns del son en la població pediàtrica durant les últimes dos dècades. Moltes de les tècniques utilitzades en els centres de son per adults poden ser suficients per adolescents, però no són les ideals per estudiar i tractar lactants i nens i nenes en edat preescolar i escolar. De la mateixa manera, la interpretació de les dades de l’estudi de son s’han de fer tenint en compte l’edat del pacient, donat que els criteris diagnòstics són molt diferents dels criteris que s’apliquen al pacient adult.

Espectre dels trastorns del son pediàtric

  • Trastorns respiratoris durant el son.
  • Higiene de son inadequada i/o problemes d’insomni durant la infància.
  • Trastorns del ritme circardiano.
  • Parasòmnies.
  • Trastorns del moviment durant el son.
  • Hipersòmnies.

Les eines utilitzades per el diagnòstic i tractament d’aquestes alteracions inclouen: qüestionaris i diaris de son, probes bioquímiques y radiografies i Polisomnografia Nocturna (PSG)

  • Qüestionaris i diaris de son
  • Probes Bioquímiques i radiografies durant l’avaluació  clínica rutinaria
  • Polisomnografia Nocturna


Demanar visita

ENS POTS TROBAR A:

Carrer Roger de Flor, 151
Tel. 935 230 555 / 901 088 214
Fax 93 265 50 17