• Llicenciada en Psicologia clínica per la Universitat de Barcelona, 1982.
  • Postgrau en Logopèdia pel Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP), 1987.
  • Especialista en Teràpia Miofuncional pel Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP), 1997.
  • Màster en Logopèdia per la Universitat Politècnica de Catalunya, 1998.
  • Doctora per la Universitat Ramón Llull, 2008.
  • Especialista del Servei de Logopèdia i Teràpia Miofuncional de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona des de 1995.
  • Coordinadora del Servei de Logopèdia i Teràpia Miofuncional de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona.

Demanar visita


Especialitats: