Psicòloga especialitzada en psicologia clínica i sanitària amb àmplia experiència a la pràctica clínica. Avaluació, orientació diagnòstica i intervenció terapèutica individual, grupal i familiar en infància, adolescència i adults amb trastorns de salut mental des duna perspectiva integradora i multidisciplinària. Àmbits dintervenció tant en context de règim ambulatori en consulta, centre de dia i ingrés hospitalari.

Formació Acadèmica

 • Llicenciada en Psicologia. Especialitat: clínica. Universitat Abat Oliba de Barcelona (UAO) 2008.
 • Màster Oficial en Psicologia General Sanitària per la Universitat Internacional de La Rioja (UNIR) 2021.
 • Màster Oficial en Psicologia Clínica, Legal i Forense per la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 2010.

Experiència Professional

 • Psicòloga clínica a consulta privada especialitzada en infància i adolescència des de 2014-act.
 • Psicòloga clínica en col·laboració amb diferents centres privats de psicologia amb intervenció amb adults modalitat de teràpia en línia i presencial, 2016-act.
 • Psicòloga clínica a ITA Salut Mental. Trastorns de conducta en adolescència i Trastorns del Neurodesenvolupament. Centre Cires Argentona, 2022.
 • Psicòloga a Fundació IRES i Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 2009-2019.
 • Psicòloga i tècnica de recerca a la Universitat Internacional de Catalunya en projecte de violència intrafamiliar 2009-2010.
 • Psicòloga a l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, 2008-2009.
 • Reforç psicopedagògic al centre escolar Sagrada Família El Masnou, 2005-2007.

Activitat Científica i Docent

 • Curs de psicologia i noves tecnologies: ús, abús i addicció en salut mental. Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC), 2019.
 • Formació a Mindfulness Fundació IRES, 2017-2018.
 • Formació: a Intervenció psicològica a la víctima amb trauma per abús sexual. Fundació Vicky Bernadet, 2016.
 • Curs d´Elaboració d´Informes Psicològics i Pericials. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), 2015
 • Cicle de Sessions Clíniques reconegut d‟interès sanitari per l‟Institut d‟Estudis de la Salut de Catalunya. Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC), 2009.
 • Tècnica de recerca en projecte psicologia de la Fundació La Caixa (Beca), 2009.

Àrea d’interès professional

 • Especialista en EMDR (tècnica de tractament psicològic per superar esdeveniments traumàtics) per l’Institut Espanya EMDR/EMDR Europe.
 • Acreditació ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Shedule) i ADI-R (Entrevista per al Diagnòstic d’Autisme) per l’Institut Americà de Psicologia Aplicada-IAPSA.


Especialitats: