• Col. 41603
  • Llicenciada en Medicina General, Facultat de Medicina de la Universitat de Buenos Aires, Argentina. 2006.
  • Especialitat en Psiquiatria via MIR, Hospital Universitari Mútua de Terrassa, 2012.
  • Curs de Formació en Entrevista pel Diagnòstic d’Autisme: Autism Diagnostic observacional Horari (TS), 2014 (Dra A. Hervás.).
  • Curs de Formació en Entrevista Pel Diagnòstic de l’Autisme Revisada (ADI-R), 2014 (Dra A. Hervás.).
  • Curs de Formació “El Treball Educatiu amb Famílies en dificultat”. Generalitat de Catalunya. 2013.
  • Experiència laboral en l’Àmbit de la Psiquiatria Infantil i Juvenil, en Atenció Primària (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil -CSMIJ- Terrassa Rambla i CSMIJ Can Mates, Sant Cugat). 2014
  • Psiquiatra del Servei de Psiquiatria i Psicologia de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona

Demanar visita


Especialitats: