• N. Col. 6965
  • Llicenciat en Medicina i Cirurgia por la Universitat de Barcelona en 1971.
  • Especialista en Pediatria i Puericultura.
  • Especialista en Cardiologia i Aparell circulatori.
  • Especialista del Servei de Cardiologia de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona

Demanar visita


Especialitats: