Tos

 

Tos

 

 

Definició: Mecanisme de defensa de l’organisme que provoca la sortida d’aire a alta velocitat i pressió. Serveix  per expulsar mucositat o cossos estranys que es dipositen a les vies respiratòries.

 

Causa: La tos es produeix per estimulació dels receptors de la tos que es troben al llarg del sistema respiratori (laringe, tràquea, bronquis i pleura). L’estímul pot ser inflamatori (laringitis), mecànic (bronquitis, mucositat o cos estrany), tèrmic (fred)…

Des de el punt de vista clínic podem classificar-la:

  • Causa infecciosa: l’origen pot estar a vies altes (refredat, laringitis) o vies baixes (bronquitis, pneumònia, pleuritis)
  • Causa no infecciosa: Al·lèrgia, cos estrany, reflux gastro-esofàgic, psicogen…

 

Es freqüent la tos persistent en nens/es durant els primers anys d’escolarització. En general coincideix amb infeccions de vies altes, recidivants, que aquests nens/es presenten.

 

Diagnòstic: Una correcta informació dels pares al Pediatra sobre el tipus de tos, moment d’aparició, existència o no de mucositat, junt amb una bona exploració clínica ajudarà al metge a saber quina és la causa de la tos.

 

Tractament: Donat que la tos és un mecanisme de defensa que ens ajuda a la mobilització i expulsió de cossos estranys, és important no tractar-la de forma sistemàtica. Només la tractarem quan no deixi dormir al nen/a, l produeixi vòmit …

 

1.- MIDES GENERALS: Bona hidratació, oferir líquids abundants.

                              Desobstrucció de la via aèria amb rentats nasals, suaus, amb sèrum fisiològic.

                              Evitar la calefacció alta, reseca l’ambient.

                              Evitar ambients contaminats amb tabac i fums.

2.- FÀRMACS: Tenim diferents fàrmacs efectius per la tos. Serà el vostre Pediatra qui us indicarà quin és el fàrmac mes adient pel vostre fill/a segons el tipus de tos.

 

 

 

 

 

Treball elaborat el Gener del 2011.
Dr. R. Clapés Ferran
.

Personal d’Infermeria: Judith Sánchez

             Servei d’Urgències. Hospital de Nens de Barcelona

> Tornar