Què és el cordó umbilical? La seva cura

 

Què és el cordó umbilical? La seva cura

 

El cordó umbilical és el punt d’unió de la mare amb el fetus durant l’embaràs. A través d’ell, arriben al fetus la sang i els nutrients indispensables pel seu creixement. A més a més, obtindrà els anticossos necessaris que el protegiran els primers mesos de vida, quan el seu sistema immunològic o de defensa, és encara immadur. El cordó umbilical s’ha de curar amb meticulositat, doncs pot ser la via d’entrada de germens que provoquin infeccions locals o generals.

 

La cura del cordó umbilical
El cordó umbilical ha d’estar sempre sec. Per aconseguir-ho, farem la cura de la següent manera:

· Ens rentarem les mans amb aigua y sabó.
· El curarem amb un antisèptic (alcohol de 70º, mercromina, clorhexidina alcohòlica al 0,5% o clorhexidina aquosa a l’1%) i una gasa estèril dos cops al dia. Si és necessari, perquè 
s’ha mullat al fer pipi o per qualsevol altra causa, aquesta cura es farà tantes vegades com faci falta. MAI UTILITZAREM Antisèptics iodats. El iode s’absorbeix i pot alterar la funció del tiroides del nadó. 
· Mantindrem el cordó sense tapar amb el bolquer.
· El cordó umbilical acostuma a caure als 7-10 dies de vida. Si tarda en caure, però té un bon aspecte, no ens preocuparem; consultarem al Pediatre.

 

Signes d’alarma
Consultarem sempre al Pediatre si veiem:

· SECRECIONS: sang, sensació d’humitat o secreció purulenta.
· CANVIS DE COLOR: envermelliment de la pell o enfosquiment.

 

 

(Revisat i actualitzat el Gener del 2011)

Treball elaborat el Gener del 2011.
Dr. R. Clapés Ferran
Servei d’Urgències. Hospital de Nens de Barcelona

> Tornar