B

 

Lletra B

BALANITIS: És una inflamació del prepuci i del gland del penis, generalment ocasionada per una higiene deficient i en penis afectes de fimosi.

BALANOPOSTITISVeure Balanitis

BILIRUBINA: És una substancia resultant del metabolisme de l’hemoglobina. En ser destruïts els glòbuls vermells ja vells, l’hemoglobina continguda en ells es descompon i es metabolitza convertint-se en bilirubina. La bilirubina a través del fetge es conjuga i és excretada per la bilis a l’intestí, sent eliminada per la femta. Un increment excessiu de bilirubina per mal funcionament hepàtic o destrucció excessiva de glòbuls vermells provoca la ictericia.

BLEFARITIS: Inflamació de la vora de les parpelles, acompanyat de picor, dolor suau, sensació de cos estrany, llagrimeig i envermelliment amb caspa pegada a les pestanyes i vora palpebral, de causa generalment al·lèrgica, parasitària o Infecciosa.

BRONQUIOLITIS: Malaltia respiratòria aguda que clínicament es defineix com un primer episodi de dificultat respiratòria, que afecta a lactants menors de dos anys i preferentment en els primers sis mesos de la vida. El procés s’inicia amb un catarro de vies altes que progressa a una dificultat respiratòria de grau variable, el que duu a alteracions en el descans del nen i rebuig de l’aliment. Ampliar Informació

 

BIBLIOGRAFIA
– EL NIÑO DE LA A A LA Z. 2003.
– TRATADO DE PEDIATRÍA. Nelson W. E. Ed. McGraw-Hill. 16ª ed. 2000.
– DICCIONARIO TERMINOLÓGICO DE CIENCIAS MÉDICAS. Ed. Masson. 13ª ed. 2004.