Unitat d’artroscopia infantil

artroscopia-infantil

Des de la difusió de la artroscòpia en els anys seixanta per Watanave i Takeda aquest procediment quirúrgic ha demostrat la seva eficàcia en el diagnòstic i tractament de la patologia articular.

La tècnica artroscòpica permet la visualització de les articulacions, mitjançant la utilització d’un instrumental específic que facilita l’accés a l’interior de les mateixes a través de petites incisions o portals, sense la necessitat de realitzar una cirurgia oberta.

D’aquesta manera podem observar el funcionament normal de les articulacions, les possibles lesions i/o malalties que poden afectar-les i realitzar el tractament adient en cada moment.

Què ens permet l’artroscòpia infantil? 

La visió artroscòpica ha permès millorar la compressió del funcionament articular, de manera que ha significat el major avenç obtingut fins el moment en el tractament quirúrgic de la patologia articular en el camp de la traumatologia.

La continua millora de la tècnica quirúrgica, ha permès als cirurgians artroscopistes tractar d’una manera eficaç les diferents lesions articulars accedint, gràcies a la millora progressiva de l’instrumental, a la majoria de les articulacions (incloses les de mida més petita) prèviament inaccessibles a la cirurgia artroscòpia.

L’artroscòpia en el cas de nens i adolescents

Les particulars característiques del pacient infantil, amb una baixa correlació entre la sospita clínica i les troballes artroscòpiques, així com la presencia habitual d’un elevat nombre de lesions associades no diagnosticades prèviament amb les proves d’imatge, reforcen la tècnica artroscòpia com un referent en el diagnòstic i tractament de les lesions d’aquests pacients.

La incorporació en edats cada vegada més primerenques a les activitats esportives regulades, i l’increment de la pressió social que comporten aquests esports, tant des de la vessant individual com col·lectiva, està provocant un augment progressiu de les lesions traumàtiques en la infància.

 

Quines lesions pot diagnosticar i tractar l’artroscòpia infantil?

 

La tècnica artroscòpia permet el diagnòstic i tractament de patologies articulars d’etiologia molt diversa (traumàtica, infecciosa, vascular, congènita…) accedint de manera efectiva a la patologia de la majoria d’articulacions, sent indicada de manera preferent en:

– Lesions meniscals.

– Lesions lligamentoses (Ruptures LLCA, ruptures LLE turmell…)

– Luxacions articulars recidivants

– Fractures articulars

– Afectacions del cartílag articular  (Osteocondritis, cossos lliures…)

– Artritis i sinovitis

– Malformacions congènites  (coalicions tarsals …)

– Osteocondrosis (Inf de Freiberg…)

A la Fundació Hospital de Nens de Barcelona, dins de la nostra progressiva tecnificació, disposem a l’actualitat d’una Unitat d’Artroscòpia Infantil, especialitzada en el tractament mitjançant aquesta tècnica de la patologia articular específica del nen i de l’adolescent.

Dr. Oriol Ferràndiz. Cap de la Unitat d’Artroscòpia Infantil. Servei de Traumatologia