Memòria Obra Social 2013

Les activitats de l’Obra Social són un objectiu de la Fundació Hospital de Nens com ideari fundacional. Per això impulsa programes i projectes d’ajuda mèdica a la població infantil necessitada.

Com bé sabem, la situació de la infància s’ha agreujat en els últims dos anys, com a conseqüència de la crisi econòmica que afecta al nostre país.

Tal és així , que cada vegada són més els nens que van al llit sense sopar, que no disposen de material escolar necessari o de roba apropiada a l’ època de l’ any que no poden participar en les activitats extraescolars ni assistir a reforç escolar.

Famílies que no poden fer front al pagament del lloguer, que estan reallotjades en una habitació i que no poden pagar les factures ni afrontar despeses bàsiques com ara comprar ulleres , problemes dentals o teràpia psicològica per als seus fills.

Davant d’aquest drama humà , hem fet un viratge i augmentat els nostres esforços per col·laborar en la millora de la salut dels petits en situació de risc, facilitant l’accés a la salut amb criteris d’igualtat a la resta de la població.

Us adjuntem la Memòria de l’Obra Social on podràs veure l’abast dels diferents projectes durant l’any 2013 que tú també fas possibles.

Memòria d’Obra Social 2013