La Fundació amb la investigació per al tractament de la bronquiolitis

investigacion bronquiolitis

investigacion bronquiolitis

Molts nens pateixen infecció pel Virus Respiratori Sincitial (VRS) durant els mesos d’hivern. La majoria presenten quadres respiratoris lleus i es recuperen sense cap tractament especial.

Tanmateix, en algunes ocasions la infecció pot ser més greu, sobretot quan els pulmons estan infectats, i a vegades cal hospitalitzar al nen per rebre tractament de suport (oxigen, hidratació…). En general, els símptomes milloren i el nen es dóna d’alta en pocs dies.

Un tractament addicional destinat específicament a controlar la infecció per VRS pot millorar els símptomes de forma més ràpida i permetre que el nen estigui menys dies hospitalitzat.

En aquests moments, un equip de pediatres de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona participa de forma activa en estudi multicèntric europeu que avalua la seguretat i efectivitat d’un nou fàrmac que pot proporcionar una resposta ràpida de l’organisme, reduint la durada de la infecció per VRS en nens que necessitin ser hospitalitzats per aquesta patologia.

La participació dels pacients suposa la col·laboració totalment voluntària i altruista de les famílies, que han rebut de forma molt positiva que el nostre centre participi en un estudi europeu d’un tractament pioner i innovador.