Dr. Click

Ben aviat es podrà demanar hora de visita on line automatitzada.

L’Hospital de Nens de Barcelona, per tal de facilitar a l’usuari la sol·licitud d’hores de visita als diferents metges i especialitats, en breu, posarà en marxa un sistema automatitzat on line, de tal manera que s’obtindrà la confirmació immediata de l’hora seleccionada pel servei i metge sol·licitat.

Mes informació en propers dies.