Conveni de col.laboració amb el Centre Arrels d’Eivissa

HNB-Arrels-Eivissa

HNB-Arrels-Eivissa

El passat mes de maig es va establir un conveni de col.laboració entre la Fundació Hospital de Nens de Barcelona i el Centre Arrels (Psicoteràpia i Centre de Desenvolupament Infantil) situat a Eivissa.

La col.laboració estableix la presència del Dr.Carlos Ortez, neuropediatre de l’hospital, mensualment a Eivissa per atendre els nens que necessiten la valoració i el seguiment d’un especialista en Neuropediatria.

El dia 19 d’agost vam rebre a les nostres instal.lacions al Director Assistencial del Centre Arrels amb l’objectiu de coordinar i supervisar el conveni de col.laboració entre ambdues entitats.

Per més informació clica aquí