Apostant per les noves tecnologies

El passat dia 1 de febrer la Dra. Amalia Arce va ser nomenada per la Direcció de la Fundació, responsable de la nova àrea d’e-Salut. L’ e-Salut fa referència a la pràctica de l’activitat sanitària i les cures recolzada en tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC), abarcant des de la gestió de la història clínica electrónica, fins la telemedicina i la difusió d’informació tant interna com externa fent servir els canals digitals i les xarxes socials.

Des del novembre del 2009 la Dra. Arce havia desenvolupat la seva tasca com a Coordinadora del Servei d’Urgències, càrrec que ara ocuparà la Dra. Gemma Talló.