Abitare Kids

Col·laboració en diversos dels projectes de l’obra social.