AJUNTAMENT DE BARCELONA

Subvenciona part del projecte d’Atenció Psicopedagògica a menors de famílies en situació de risc social