• N. Col. 3122
  • Llicenciada en Odontologia per la Universitat de Barcelona, 1997.
  • Especialista del Servei d’Odontopediatria de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona des de 1998 .


Demanar visita


Especialitats: