• Diplomada en Dietètica i Nutrició Humana per la Facultat de ciències de la Salut Blanquerna (Ramón Llull), 2010
  • Especialista en Nutrició i Dietètica clínica Pediàtrica, Hospital HM Nens des de l’any 2010.
  • Responsable administrativa del Servei d’Endocrinologia i Nutrició de Hospital HM Nens , des de l’any 2000.
  • Pràctiques professionals a l’Hospital Sant Joan de Déu, secció de Gastroenterologia i Endocrinologia, Unitat de Diabetis infantil. Secció d’Endocrinologia i Diabetis pediàtrica a l’Hospital Germans Trias i Pujol, 2011-2012.
  • Co-investigadora de projectes de recerca clínica en obesitat infantil d’àmbit nacional.
  • Co-investigadora de projectes de recerca clínica en diabetes infanto-juvenil d’àmbit nacional.
  • Professional acreditada com a tutora dels estudiants de Grau de Dietética i Nutrició Humada i del Màster de la Universitat de Barcelona de Nutrició i Metabolisme.
  • Responsable de realitzar els menús dels nens hospitalitzats i de la implantació i complimentació de las mesures d’anàlisis de perills i punts de control crítics a cuina (APPCC).


Especialitats: