Refredat comú

Els refredats comuns, que els pediatres anomenem “infecció de vies respiratòries altes” són la malaltia més freqüent de l’ésser humà. De fet, en els nens ocasiona fins al 35% de l’absentisme escolar.
Els catarros es caracteritzen per ocasionar una inflamació aguda de la mucosa nasal i de la regió nasofaríngia.

Quina és la freqüència “normal” dels refredats?

La freqüència depèn de l’edat, però es considera normal que es produeixin entre 6 i 8 episodis per any, que solen estar concentrats en els mesos de més fred.

Quins són els virus més freqüents?

Hi ha un gran nombre de virus que poden causar els catarros. Els més comuns i que causen un 30% dels casos, són els rinovirus, i n’hi ha més de 100 tipus. També trobem el virus parainfluenza, el virus respiratori sincitial, l’adenovirus, el metapneumovirus, el virus de la grip, etc. La gran diversitat fa que puguem emmalaltir successivament, ja que encara que l’organisme “recordi” la infecció prèvia, el més probable és que sigui un virus diferent el que “ataci”.

Quins són els símptomes més habituals que presenten els nens refredats?

Obstrucció nasal i secreció (rinorrea). Ocasiona dificulta per menjar i per dormir i respiració bucal. L’afectació sol ser més intensa com més petita sigui el nen. El canvi en el color del moc no indica empitjorament o més gravetat.
Febre, que sovint és el motiu de consulta. Els catarros poden donar febre alta, encara que habitualment es manté per sota de 38,5ºC.
Tos irritativa, que es pot mantenir fins a 7 o 8 dies des de l’inici del quadre.
• Pot haver-hi alguna adenopatia inflamada (ganglis) a la zona cervical com a resposta immunitària.
• Depenent de quin virus sigui responsable, es poden associar símptomes digestius. A més hi ha nens amb facilitat per al vòmit i el moc acumulat sovint el desencadena.

Quins tractaments podem fer servir?

Els refredats es curen sols i els tractaments es limiten a tractar els símptomes:
• Una bona hidratació és desitjable (aigua, sucs, etc)
• Antitèrmics en cas que hi hagi febre i/o malestar
• Els antibiòtics no estan indicats
• Els antitussígens tenen un paper limitat. La tos no deixa de ser un mecanisme de defensa per mantenir la neteja de l’arbre respiratori.
• Rentats nasals amb sèrum fisiològic, que sovint són el tractament més efectiu encara que en el moment de realitzar-los el nen se senti molest.
• Els antihistamínics no tenen cap efecte beneficiós demostrat als catarros.
• Igualment, els mucolítics no tenen efecte clínic demostrat científicament.
• La humidificació ambiental pot tenir el seu efecte beneficiós perquè millora les mucoses nasals. Però no s’hauria de fer servir en nens amb antecedents de bronquitis

Com es poden prevenir?

No hi ha cap fàrmac ni cap complement alimentari amb capacitat per evitar els refredats
• Un cop més, molt important el rentat de mans
• A les escoles bressol i llocs molt concorreguts, s’ha de ventilar amb freqüència, extremar les mesures d’higiene a les cuidadores, a les joguines i materials compartits.

Dra. Nora Ruggieri Rodríguez
Servei de Pneumologia HM Nens

Octubre 2021