Congrés de la Sociedad Española de Estrabología y Oftalmología Pediátrica

La Dra. Anna Monés i la Dra. Olga Álvarez del Servei d’Oftalmologia han presentat en el XXIV Congrés de la Societat Espanyola de Estrabologia i Oftalmologia Pediàtrica celebrat a Còrdova del 14 al 16 d’aquest mes la comunicació amb el títol: “Diabetis gestacional, factor de risc per patologia oftàlmica a l’edat pediàtrica”.

El Servei d’Oftalmologia aposta així per la divulgació de l’activitat científica de les seves noves línies d’investigació.