Què és un IBCLC?

L’Associació Espanyola de Consultors Certificats en Lactància Materna realitzarà la seva presentació oficial el pròxim 7 de juny de 2016 a Madrid, per donar a conèixer el seu important paper en l’atenció de les mares i els seus nadons, cada vegada més rellevant a Espanya.

El nostre hospital compta des de l’any 2012 amb un servei especialitzat en Lactància Materna coordinat per una pediatre IBCLC i que ofereix suport i assessorament tant en grup com en consulta individual. No obstant això al nostre país, a dia d’avui, els IBCLC som encara molt pocs i el terme IBCLC és força desconegut, per això ens agradaria explicar què significa ser un IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) i quina és la seva funció i importància.

Un IBCLC és un Consultor Internacional de Lactància Materna certificat pel Consell Internacional de Certificació de Consultors en Lactància (IBCLCE), i és el professional de la salut millor preparat i format per proporcionar ajuda qualificada en lactància materna.

Hi ha més de 28000 IBCLC a tot el món (i mes de 100 a Espanya) oferint la seva ajuda a les famílies que ho necessitin.

L’acreditació s’aconsegueix després de superar un examen internacional amb tribunal independent que es realitza un cop l’any a tot el món (a finals de juliol) i al qual únicament es pot accedir complint una sèrie de requisits relacionats amb la formació i l’experiència, i que inclouen: ser professional de la salut, i acreditar un determinat nombre d’hores de formació i de pràctiques en Lactància Materna previs a l’examen. Amb l’objectiu de mantenir els seus coneixements al dia, un IBCLC ha de reacreditar cada cinc anys.

La nostra missió és protegir, promoure i donar suport a la lactància materna mitjançant una intervenció de qualitat, professional i alhora propera, sempre subjectes a un estricte codi ètic que assegura els més alts estàndards de qualitat en l’atenció.

Els coneixements i habilitats dels IBCLC influeix de forma beneficiosa en les mares que alleten, els nadons, els nens, les famílies i la comunitat:

  • Milloren les taxes de Lactància Materna, gràcies als coneixements i habilitats que presten, tant en les situacions habituals com en les de major risc.
  • Disminueixen la despesa sanitària. L’alimentació amb llets de fórmula incrementa els resultats adversos en salut, ingressos i temps d’estada hospitalaris, i absentisme laboral dels pares.
  • Augmenten la satisfacció de les mares i les famílies respecte a la Lactància Materna i al seu equip de salut.
  • Milloren la satisfacció respecte a les institucions, que es consideren afavoridores de la Lactància, augmentant els mesuraments de qualitat de les mateixes.
  • Milloren la confiança del consumidor, ja que són professionals competents regits per un codi d’ètica, un abast i uns estàndards. La imprescindible actualització de les IBCLCs per mantenir-se acreditats augmenta la confiança de les mares, les famílies i la comunitat.
  • Participen en el desenvolupament i millora dels programes i les polítiques de lactància gràcies a la seva pràctica clínica.

Alguns enllaços d’interès:

IBCLC España

Internatinal Board of Lactation Consultant Examiners

ILCA: Internactional Lactaction Consultant Association

Servicio de Lactancia Materna Fundació Hospital de Nens de Barcelona

Consultora Certificada de Lactancia. SINA

¿Qué son las IBCLC? En el blog Maternidad Continuum