PLA ESTRATÈGIC 2016-17: SIGUEM EXCEL.LENTS, SIGUEM SOSTENIBLES

El Pla Estratègic pretén definir les directrius a seguir per la nostra Fundació durant els propers anys per aconseguir els nostres objectius.

Durant els anys 2016-17, Siguem excel·lents, siguem sostenibles” serà el nostre full de ruta basant-nos en les següents línies estratègiques:

Model de gestió

Procés assistencial

Comunicació

Gestió del coneixement

Gestió de la qualitat i seguretat del pacient

Eficiència i sostenibilitat

Obra Social Així mateix definim la missió, la visió i els valors de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona.  

 

Missió

Som una Fundació Benèfico-social, que exerceix les seves funcions principalment a Catalunya. La nostra raó de ser es fundamenta en: l’assistència mèdica de la infància, la medicina preventiva, la docència i l’educació sanitària. Donem prioritat a l’atenció de la població d’escassos recursos econòmics dintre i fora de les nostres fronteres. La manca de mitjans econòmics no dificulta mai l’accés als serveis de la Fundació.

 

Visió

Ser els referents en medicina pediàtrica en l’exercici de la pràctica assistencial hospitalària en el nostre territori.

Consolidar la gestió del coneixement dins de la organització i assolir la formació d’especialistes en Pediatria i les seves àrees específiques.

Ser referents en l’atenció dels infants en situació de fragilitat.

La organització haurà de gestionar els recursos d’una forma eficient, basada en l’excel.lència i la qualitat. Per tant, haurem de:

Difondre el nostre model assistencial i els estàndards de qualitat als agents de salut del territori.

Compartir el coneixement de la Fundació fent créixer la tasca docent, de recerca i de divulgació a la societat.

Donar a conèixer els projectes socials de la Fundació per tal d’atendre el major nombre possible d’infants i aconseguir el major nombre de recursos.

Treballar aplicant de forma rigorosa el model de gestió basat en els processos.

 

Valors

Com una forma d’entendre el servei a la societat seguint l’esperit de la Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül.

Solidaritat: La Fundació Hospital de Nens és una institució que vetlla per les necessitats de les persones amb menys recursos.

Professionalitat: Els nostres professionals treballen diligentment, amb honestedat i rigor, posant al servei del pacient tots els seus coneixements.

Assistència integral i de qualitat. La Fundació té una visió que va més enllà de la malaltia i vetlla pel conjunt de les necessitats del pacient i de la seva família aplicant una medicina d’alta qualitat tècnica i humana.

Tracte personalitzat i proper. Per nosaltres, cada pacient i la seva família són únics i són atesos amb respecte, amabilitat i cortesia.

Treball en equip: El procés assistencial requereix una perfecta coordinació entre els professionals de l’hospital fugint d’individualismes.

Accessibilitat i agilitat. El nostre model organitzatiu garanteix l’accés dels nostres pacients als recursos necessaris per la resolució ràpida i eficient dels seus problemes de salut.

Untitled

Carta del Director General (Dr. Massaguer)