Salut visió

La detecció i correcció, si es precisa, dels defectes visuals en la infància és un objectiu específic de salut contemplat als programes de seguiment dels nens i nenes. El valor d’aquestes accions preventives i d’àmbit correctiu radica en la consecució del normal desenvolupament intel·lectual i psíquic que suposa una correcta visió.

Dins dels programes de seguiment de la salut en la infància, es defineix la necessitat d’una revisió oftalmològica de forma periòdica a partir dels 18 a 24 mesos d’edat. La xarxa pública d’atenció a la salut infantil no contempla revisions rutinàries oftalmològiques per especialistes en aquest camp.

Les despeses corresponents a les lents correctores, mentre sigui necessari, les aporta de forma directa VistaOptica gràcies a un conveni col·laborador entre les dues entitats.

 

 

Altres projectes