Salut vacunes

La vacunació sistemàtica de la infància és un objectiu de salut de primer ordre en la població. El seu inqüestionable valor radica en la prevenció de malalties infeccioses greus, motiu pel qual es redueix dràsticament la morbimortalitat infantil i, en conseqüència, un augment en l’esperança de vida, tots dos indicadors de salut de les societats humanes.

Conscients d’això i de la necessitat de dotar de la millor cobertura vacunal als seus pacients, els pediatres del nostre entorn, tant de la xarxa pública com de la privada, expliquen habitualment als pares aquests fets. Aconsellen el seu ús rutinari, i aquest es converteix en el motiu pel qual els pares han de córrer amb les despeses de vacunes no subvencionades. Davant aquestes condicions hi ha famílies que no poden accedir a les mateixes i completar així el calendari dels seus fills. Per evitar aquesta discriminació l’Hospital té una línia d’ajuda per a aquests casos.

Amb 60€ proporcionem vacunes no assumides per la sanitat pública.

 

 

Altres projectes