Atenció Psicosocial

La pobresa exposa als nens a nombrosos factors de risc que comprometen la seva qualitat de vida i funcionament psicològic.

Salut dental

Els problemes que s'observen amb major freqüència entre la població infantil de famílies amb escassos recursos econòmics són la càries dental i la maloclusió dental.

Salut visió

La detecció i correcció, si es precisa, dels defectes visuals en la infància és un objectiu específic de salut contemplat als programes de seguiment dels nens i nenes.

Salut vacunes

La vacunació sistemàtica de la infància és un objectiu de salut de primer ordre en la població.