Més lluny de les nostres fronteres: Burundi

Burundi

Fundació Hospital de Nens de Barcelona en el Centre de Salut de Rwisabi

“son moltes les famílies que prefereixen desplaçar-se al nostre centre doncs saben que trobaren les cures adequades i els medicaments necessaris. Gracies a l’ajuda que ens arriba de la Fundació mai ens ha faltat la medicació i el material imprescindible per a poder atendre convenientment als menors” comenta sor María Goretti Mukankusi-Responsable del Centre de Salut de Rwisabi

Com cada any al 2016 hem continuat col·laborant de forma constant i conscient amb la tasca que es realitza en el Centre de Salut de Rwisabi (Burundi), és un centre pertanyent a la diòcesis de Ngozi, i la seva direcció i gestió varen ser confiades al 1997 a la companyia de Filles de la Caritat de Sant Vicens de Paul.

A la regió de Rwisabi el paludisme continua essent una malaltia endèmica que té un més gran creixement en les èpoques de pluja. El seu efecte és més gran en els menors de 14 anys essent molt més greu en el menors de 5.

Destacar que durant el darrer any s’han incrementat en un 44% les consultes, ocasionades majoritàriament per les que han tingut per a nens de l’edat més castigada pel paludisme que és de 0 a 11 mesos, que han suposat un creixement del 160%.

Una de les patologies que majorment es dona a al població atesa és el paludisme que representa el 56% de totes les ateses duran l’any.

El paludisme o malària és una malaltia potencialment mortal causada per paràsits que es transmeten a l’esser humà per la picadura de mosquits femella infectats. En el 2015 es va continuar transmetent en 91 països.

Ens comenta Sor Goretti que la població comença a conscienciar-se de l’avantatge d’anar al Centre de Salut a temps per tal de poder iniciar el tractament que no els hi ha faltat gracies a l’ajuda de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona.

Fruit d’aquest tractament iniciat a temps la tassa de mortalitat per paludisme ha baixat de 8 morts al 2014 a tres al 2016.

Per tot això, des de Burundi s’agraeix la col·laboració que permet tractar de manera efectiva als nenes que no podrien rebre tractament donat que el govern subvenciona només el dels nens de 0 a 5 anys.