A Guatemala per una nutrició adequada

Quatre de cada deu nens i nenes (43,4%) menors de cins anys presenta desnutrició crònica, condició que provoca menys rendiment escolar, menys productivitat, propensió a tenir malalties i fins i tot pèrdua del cocient intel.lectual, efectes irreversibles durant tota la vida.

Tenint en compte que la crisis econòmica global i els efectes del canvi climàtic, especialment de les sequeres, estan afectant encara més les economies i la subsistència de les famílies indígenes i de les més pobres, sent els nens i les nenes els més afectats. La desnutrició crónica afecta a vuit de cada deu (80%) dels nens i nenes indígenes, segons l’informe d’UNICEF.

Prop de tres mil·lions de guatemaltecs no tenen accés a l’aigua potable i aproximadament sis milions no tenen accés a serveis de sanejament millorat.

Considerant que la desnutrició en la primera infància té un impacte en tot el cicle de vida. En aquesta etapa es modelen i estructuren les bases fonamentals de les característiques físiques, cognitives i psicològiques que es consolidaran en les succesives etapes del desenvolupament. Els nens i nenes que es desnutreixen en els primers anys de vida, s’exposen a majors riscs de mort durant la infantesa i de morbilitat i desnutrició durant tot el cicle de vida, limitant el seu potencia de desenvolupament físic i intel.lectual, el que contribueix a perpetuar el cicle de pobresa.

La Fundació Hospital de Nens de Barcelona en col.laboració amb la Companyia de les Filles de la Caritat articulen un Centre de Recuperació Nutricional (CRN) i Consultes Externes amb el propòsit de garantir la seguretat alimentària i nutricional a la població materno infantil del municipi  de Dolores, Petén, en Guatemala, des d’una perspectiva de garantia de drets. El CRN dedica els seus esforços a lluitar contra la desnutrició crònica que presenten quatre de cada deu nens i nenes (43,4%) menors de cins anys.

Al 2016 es varen atendre un total de 2503 nens i nenes de diferents edats a consultes externes amb diverses patologies, majoritariament conseqüència de la falta d’una nutrició adecuada. Varen ingresar 50 nens/es, el 10% menys que l’any anterior i l’ingrés va tenir una durada mitjana de 60 dies per tal de superar la desnutrició que patien a l’arribar.